Archiv článků

Změna v programu bohoslužeb

Pozor! Ve čtvrtek 15.5.2014 nebude mše svatá u sv. Gotharda od 17.30!! Místo toho jste zváni do pražské katedrály, kde od 18.00 bude probíhat mše svatá k oslavě sv. Jana Nepomuckého s následujícím kulturním programem. Blíže viz aktuality na stránkách www.apha.cz Děkujeme za pochopení.
Celý článek

Svatodušní vigilie a biřmování

Svatodušní vigilie u sv. Gotharda V předvečer Slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic), tedy v sobotu dne 7. června 2014 jste zváni do kostela sv. Gotharda na „Svatodušní vigilii“. Vigilie, která má obdobný charakter a průběh jako velikonoční vigilie začne ve 20.00 hodin před kostelem...
Celý článek

Poutní mše u sv. Gotharda, v Loretě a u sv. Antonína

Poutní mše svatá v kostele sv. Gotharda v Praze - Bubenči V neděli 4.5.2014 od 9.00 hodin oslavíme při poutní mši svaté patrona našeho kostela, biskupa svatého Gotharda. Na tuto mši jste srdečně zváni. Po mši svaté jste též zváni na faru na malé pohoštění. Něco k zakousnutí...
Celý článek

Noc kostelů – „Namaluj svůj kostel“

Do svých diářů si můžete zaznamenat datum 23.5.2014 (pátek), kdy bude opět po roce probíhat již tradiční akce „Noc kostelů“. Této akce se zúčastní i naše farnost sv. Gotharda. Tuto „noc“ zahájíme mší svatou v 17.30 a mariánskou pobožností. Následovat bude bohatý program s možností...
Celý článek

Změna v sobotních bohoslužbách

V sobotu dne 5. 4. 2014 mše svatá v 8.00 hodin nebude!! Následující sobotu 12. 4. 2014 bude mše svatá ve 12.00 (v rámci postní duchovní obnovy). Ranní mše sv. v 8.00 nebude!! Díky za pochopení.
Celý článek

Postní zamyšlení

Prožíváme postní dobu a svůj pohled můžeme v těchto dnech obrátit k ukřižovanému Kristu, který nám svou smrtí na Kalvárii plně zjevil nezměrnou Boží lásku k lidem. A tak nás může doprovázet i 37 verš z 19. kapitoly Janova evangelia: „Uvidí, koho probodli“. Pohleďme s nadějí...
Celý článek

Udílení popelce u sv. Gotharda

Popeleční středou, která letos připadá na 5. března, vstoupíme do doby postní. K začátku této doby patří i udílení popelce věřícím, ale i nevěřícím. V kostele svatého Gotharda bude popelec udílen na Popeleční středu při mši svaté v 17.30 hod, ale i o 1. neděli postní  (9.3.) při mši svaté v...
Celý článek

Křížové cesty v době postní

Jako každoročně, tak i letošní dobu postní v kostele sv. Gotharda prožijeme v duchu rozjímání nad "Křížovou cestou Páně". Modlitba Křížové cesty se uskuteční v každý postní pátek od 16.45 hodin v kostele. Na Velký pátek dne 18. dubna začíná Křížová cesta již v 15.00 hodin!!
Celý článek

Postní duchovní obnova u sv. Gotharda

Postní duchovní obnova u sv. Gotharda se bude konat v sobotu dne 12. dubna 2014 od 9.00 hodin na faře u kostela sv. Gotharda v Praze 6 - Bubenči. Obnovu povede pan Jiří Beran, trvalý jáhen z farnosti Praha-Holešovice. Téma obnovy je: "Pane, je dobré, že jsme zde" (Mt 17,4). Obnova bude zakončena...
Celý článek

Mše za P. Jaroslava Zrzavého

  V pondělí 24.2.2014 při mši svaté u sv. Gotharda vzpomeneme na dlouholetého duchovního správce této farnosti, faráře P. Jaroslava Zrzavého (+ 2002). Mše svatá začíná v 17.30 za účasti řady kněží, kteří byli P. Jaroslavem hluboce ovlivněni. Přede mší proběhne bohoslužba za zemřelého na...
Celý článek