Vigilie Seslání Ducha Svatého

Tuto sobotu 22. 5. vstoupíme do slavnosti Seslání Ducha svatého slavením vigilie od 20 hodin v kostele sv. Antonína. Vzhledem k tomu, že již není omezen počet účastníků na bohoslužbách, je pouze nutné zachovat rozestupy a dodržovat ostatní hygienická opatření, všechny vás srdečně zvu.

Pravidelná mše sv. od 18 hodin v sobotu 22.5. nebude.

Pavel Semela, farář