Farní rada

P. Pavel Semela, farář – fara@svatyantonin.cz

 

 

Marta Hrčková, Farní listy - redakce@svatyantonin.cz

Jana Fajstavrová, Farní charita -  charitap7@seznam.cz

Jiří Beran, jáhen - jiri-beran@outlook.com

Jiří Šťastný

Tomáš Šponar - prf@svatyantonin.cz

Jan Rund

Věra Eliášková