Farní rada

P. Pavel Semela, farář – fara@svatyantonin.cz

Jiří Beran, jáhen - jiri-beran@outlook.com

 

Jana Fajstavrová, Farní charita - charitap7@seznam.cz

Markéta Kmentová, sekretářka - prf@svatyantonin.cz

Věra Eliášková 

Zdeňka Bělohlávková

Anna Lizáková

Daniel Pagáč, člen Ekonomické rady farnosti

Jan Rosypal

Jan Rund