Farní rada

P. Pavel Semela, farář – pavel.semela@knez.cz

P. Mariusz S. Walczak, farní vikář farnosti sv. Antonína -  nietykalnymsw@poczta.onet.pl

Josef Horník, kostelník

Marta Hrčková, Farní listy - martahrcek@seznam.cz

Jana Fajstavrová, Farní charita -  charitap7@seznam.cz

Jiří Beran, jáhen

Jiří Šťastný

Tomáš Šponar

Jan Rund

Věra Eliášková

Karolína Kykalová