Zprávy z FL č. 03/2021

MILÉ DĚTI, MALÉ I VELKÉ

Jako každoročně i letos vás zvu na klapání a řehtání. Není to pouze zašlý lidový zvyk. V době, kdy na znamení smutku nad utrpením Pána Ježíše nezvoní zvony, odměřuje polední čas zvuk drásající a připomínající Pánovy těžké chvíle i zradu.

Na Velký pátek se sejdeme v 11.45 v kostele u obrazu Pána v Getsemanské zahradě ke společné modlitbě.

Na Bílou sobotu ve stejnou dobu tamtéž, ale u scény, zobrazující hrob, do kterého byl Ježíš položen. Potom oznámíme řehtačkami a klapačkami ztichlému náměstí poledne. Pokud tyto nástroje nemáte, zapůjčím Vám pravé řehtačky liturgické. A tak můžete-li, vstaňte od svých počítačů a přijďte!

Jiří Beran, jáhen

 

 

NÁBOŽKO V PŘÍRODĚ

Dvě největší „nechci“ dětí v době mimořádného stavu:
„nechci ani na minutu od počítače“ (na začátku doby covidové)
„nechci už ani minutu u počítače“ (po roce doby covidové)

Už umíte všechny modlitby z kancionálu a YOUCATU, znáte růženec i řecky či francouzsky a opravujete rodiče, když nepřesně citují pasáže Písma při modlitbě? Dovedete už zacházet s elektronickým breviářem a znáte zbožné appky, které vyšly od Afriky po Grónsko? Dokážete silou vůle zapálit svíčku ve vedlejším pokoji?

Pak je načase jít se modlit také ven a nadýchat se jarního vzduchu! Tyto dny prověřují nejen lidskou schopnost se učit, ale i věřit a věřit osobně. Růst navzdory těžkým okolnostem. Pro nadcházející velikonoční dobu nabízíme pokusně „nábožko v přírodě“.

Počínaje nedělí Kristova vzkříšení, tedy 4. dubnem, bude každou neděli až do 23. května včetně (to je Slavnost seslání Ducha svatého) při všech nedělních bohoslužbách (tedy na té sobotní a čtyřech nedělních) ohlášeno, kde se ve Stromovce ukrývá stanoviště s úkolem, který může pomoci vaší životní cestě s Pánem Ježíšem. Stanoviště bude aktivní každou středu od 16.00h do 16.30h (první tedy 7. dubna; poslední 26. května).

Co vás čeká, se dozvíte právě tam! Můžete se těšit, my se těšíme už nyní!

S Pánem Bohem a pozdravy všem doma, kdo to s vámi vydrželi! :-)

 Jiří a Jiří (jeden Beran, jeden Zeman)

PS1: Pokud budou pravidla PES dovolovat farní katecheze, tato událost neproběhne.
PS2: Mladším dětem doporučujeme domluvit se mezi sebou a přijít ve dvojicích nebo ve trojicích, případně s doprovodem někoho staršího.
PS3: Událost je určena pro návštěvníky farních katechezí, kteří se přihlásili na začátku tohoto školního roku do 2. až 9. třídy.