KOMENTÁŘ K ÚČASTI NA VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽBÁCH

 

Bratři a sestry,

hodnocení současné situace z hlediska prožívání velikonočních svátků se podobá tradiční otázce, zda je sklenice poloprázdná nebo poloplná. Mnohá omezení se nás i letos nepochybně dotknou, zároveň budou možnosti slavení Velikonoc určitě lepší než vloni. Pro bohoslužby bude nejspíš platit současné omezení počtu účastníků na 10% míst k sezení, v případě našeho kostela to znamená cca 30 lidí, do čehož se nepočítají ministranti, zpěváci a další služebníci potřební k důstojnému slavení liturgie. Pastorační rada farnosti se shodla na následujících principech.

Chceme, nakolik to je možné, dodržet platná epidemická opatření. Z toho je zřejmé, že není možné, abychom se všichni zúčastnili všech bohoslužeb, na kterých bychom byli rádi. Zároveň jsme se snažili nabídnout možnost prožití velikonočního tridua různým způsobem co nejširšímu množství věřících. Jak to tedy bude v naší farnosti?

Na Zelený čtvrtek budeme slavit mši svatou na památku Večeře Páně v 18 hodin, po mši bude adorace v Getsemanské zahradě s možností přijmout svátost Těla a Krve Páně v 19:30, 20:00 a ve 20:30. Prosím, rozmístněme se rovnoměrně během celého večera. Věřím, že se nám to povede jako o předchozích nedělích.

Na Velký pátek bude možnost zúčastnit se dvakrát Křížové cesty s následným přijetím sv. přijímání ve 12 a v 15 hodin, v 18 hodin budeme slavit velkopáteční obřady. Prosím, vyberte si, zda se zúčastníte křížové cesty nebo velkopátečních obřadů.

Velikonoční vigilií (v našem kostele letos od 19 hodin) začíná oslava vzkříšení Páně. Vezměme proto vigilii a mše na hod Boží velikonoční (v 8, 10, 11, 18 hodin) dohromady a vyberte si jednu, které se zúčastníte. Tedy pokud půjdete na vigilii, dejte na Hod Boží možnost přijít na bohoslužbu někomu dalšímu, nebo naopak pokud chcete být na mši v neděli, oslavte jiným způsobem vigilii.

Věřím, že se na bohoslužbách rozumně vystřídáme. Využijme i dalších možností, jak Velikonoce prožít.

Přenosy bohoslužeb budou jak v televizi, tak na internetu. Pokud byste chtěli být spojeni s arcidiecézí, přímé přenosy z katedrály je možné sledovat na www.katedrala.tv . Na stránkách www.liturgie.cz  pak najdete podněty pro slavení v rodinách.

Na nově založeném Youtube kanálu kostela sv. Antonína budeme uveřejňovat záznamy homilií. Pro zobrazení na Youtube kostela použijte níže uvedenou adresu nebo qr kód.

https://www.youtube.com/channel/UC86yDUbD9wJdB8VdnQyo_8Q

Požehnané prožití Velikonoc přeje Pavel Semela, farář