Zprávy z FL č. 01/2021

 

Sledujte aktuální vyhlášení vlády ČR, farní web, vývěsku v kostele a další informace. Kvůli pandemii se nekonají setkání různých věkových a zájmových skupin, zůstávejme však v kontaktu telefonem nebo přes farní skupinu.

  • Aktuálně jsou bohoslužby: pondělí až sobota v 18h, čtvrtek navíc ve 12h, neděle v 8, 10, 11 a 18h.
  • Na 3. neděli v mezidobí, letos 24. ledna, je vyhlášena neděle Božího slova.
  • V úterý 2. února je svátek Obětování Páně, lidově Hromnic, mše svatá bude navíc ve 12h.
  • Ve čtvrtek 11. února je památka P. Marie Lurdské, mysleme letos zvláště na nemocné a zdravotníky.

_________________________________

NOVÁ MOŽNOST V NELEHKÉ DOBĚ

Od ledna do června roku 2021, vždy ve čtvrtek od 10 hodin, tedy od otevření našeho kostela až do polední mše sv., je Vám k dispozici k svátosti smíření, duchovnímu rozhovoru či společné modlitbě kněz, otec Jiří Z. Případně k duchovnímu rozhovoru nebo sdílení jáhen Jiří B. 
Neostýchejte se, najdete nás v sakristii nebo ve zpovědní místnosti.
Jsme tu pro Vás a máme na Vás čas.
otec Jiří Zeman, farní vikář
bratr Jiří Beran, jáhen
 

_________________________________

POSTNÍ ZÁVAZEK – DUCHOVNÍ RŮST

Přinášíme nabídku společné 40-denní modlitby pro naše farníky. Každý, kdo má zájem, se může osobně (třeba po mši sv.) nebo po emailu přihlásit do postního modlitebního společenství.
Z toho pro něj vyplyne dvojí:

  • Každý den od Popeleční středy do Velké vigilie se minimálně 20 minut bude modlit v tichu a klidu.
  • Má záruku, že se jmenovitě za něj každý den bude kněz modlit před Pánovou tváří v kostele.

Máte zájem? Zkusíte s Pánem vyjít na poušť? Pak pište do 2. 2. 2021 včetně na jirizeman@email.cz a dozvíte se více, včetně doporučené literatury apod.

Jiří Zeman, kaplan