Z dopisu rektora Arcibiskupského semináře

Přinášíme vám pozdrav rektora pražského Arcibiskupského semináře P. Jana Kotase, ve kterém se s prosbou o modlitbu a podporu obrací nejen na spolubratry v kněžské službě, ale i na věřící z jednotlivých farností.

Z dopisu:

...Uplynulo 30 let od pádu komunistického útlaku. A uplynulo také 30 let od svobodného návratu seminární komunity z litoměřického exilu do našeho původního domova v pražských Dejvicích – do budovy, kterou před více než 90 lety s velkými obětmi vystavěl arcibiskup František Kordač a kde mnoho let působil Boží služebník Josef Beran. ... Chtěli bychom toto výročí připomenout a přiblížit lidem ve farnostech náš seminární život. ... V loňském roce jsme vydali a do jednotlivých diecézí distribuovali informační leták prezentující, čím v semináři žijeme: modlitba, práce a služba. Tento rok vydáváme společnou fotografii, která jako tablo zachycuje současné seminaristy – plánujeme ji vydávat každý rok.

Obracíme se na vás s prosbou o propagaci tohoto tabla seminaristů ve vývěskách vašich kostelů či na webových stránkách vašich farností, apod. Rádi bychom, aby lidé věděli a měli často na očích, že se na službu v církvi i dnes připravují konkrétní mladí muži, kteří mají svá jména, které Ježíš povolal, a oni sebrali odvahu a darovali svůj život církvi u nás, a kteří také potřebují podporu nás všech.

Podporujme se navzájem, vždyť budoucnost církve je i v rukou nás všech. Ze srdce děkujeme!

Za celou seminární komunitu P. Jan Kotas, rektor semináře

Zdroj: cirkev.cz