Kdy je otevřeno | Mše

 
Prázdninový pořad bohoslužeb: v neděli v 10 a 18, všední dny v 18 hodin. V červenci a srpnu odpadá též 
mše sv. ve čtvrtek ve 12 hod
a nekonají se ani nedělní adorace u sv. Klimenta.
O prázdninách bude otevřený kostel takto: v pracovní dny 12-19, o sobotách a svátcích 17-19, v neděli
od 9 do 11 a od 17 do 19 hodin.
____________________________________________________________________
Sledujte aktuální vyhlášení vlády ČR, farní web, vývěsku v kostele a další informace. Kvůli pandemii se nekonají setkání různých věkových a zájmových skupin, zůstávejme však v kontaktu telefonem nebo přes farní skupinu.
Od 17. května již není omezen počet účastníků na bohoslužbách, je pouze nutné zachovat rozestupy a dodržovat ostatní hygienická opatření.
Kostel je otevřen od pondělí do pátku 10-19 hodin, v sobotu 17-19 hodin, v neděli 7-12 a 17-19 hodin.
V den státního svátku, který připadne na všední den, je kostel otevřen od 17.00 do 19.00 hodin.
Zpovídá se půl hodiny před začátkem mše sv.

(Vzhledem k současné situaci ovlivněné pandemií koronaviru není obsazení mší předem určeno.)

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Antonína

Pondělí

18.00

Úterý

18.00

Středa

18.00

Čtvrtek

12.00
18.00

Pátek
(Každý
první pátek v měsíci je eucharistická adorace
od 16.30 hod.)

18.00

Sobota

18.00

Neděle   8.00  
10.00  
11.00 
18.00