Pořad bohoslužeb v kostele sv. Antonína o Velikonocích 2019
Květná neděle
14. dubna
  8.00 - mše sv.
10.00 - žehnání ratolestí u sv. Klimenta, průvod ke sv. Antonínu,
             následuje mše sv.
18.00 - mše sv.
Pondělí sv. týdne – 15. dubna 18.00 - mše sv.
Úterý sv. týdne  – 16. dubna 18.00 - mše sv.
Středa sv. týdne –  17. dubna 18.00 - mše sv.
Zelený čtvrtek
18. dubna
18.00 mše sv. na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou
Polední mše sv. ve 12 hod. nebude
Velký pátek
19. dubna

(den přísného postu)
15.00 - Křížová cesta
18.00 - Velkopáteční obřady
(Kostel otevřen 8.00-20.00, v 8.30 modlitba Ranních chval)
Bílá sobota
20. dubna
21.00 - Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
(Kostel otevřen 8.00-23.00, v 8.30 modlitba Ranních chval)
Neděle velikonoční
21. dubna
10.00 - mše sv. ze Zmrtvýchvstání Páně (žehnání pokrmů)
18.00 - mše sv.
Mše sv. v 8 hod. nebude
Pondělí velikonoční
22. dubna
  8.00 - mše sv.
18.00 - mše sv.
(Kostel otevřen 7.30-9.00 a 17.00-19.00)
Mše sv. v 10 hod. nebude

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření bude 15.-17. 4. od 15 do 18h.

 

Kdy je otevřeno | Mše

Kostel je otevřen od pondělí do pátku 10-19 hodin, v sobotu 17-19 hodin, v neděli 7-12 a 17-19 hodin.

V den státního svátku, který připadne na všední den, je kostel otevřen od 17.00 do 19.00 hodin.

Zpovídá se půl hodiny před začátkem mše sv.

(Občasné změny v obsazení mší jsou nevyhnutelné.)

 

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Antonína

Pondělí

18.00 - P. Semela

Úterý

18.00 - P. Semela

Středa

18.00 - P. Walczak

Čtvrtek

12.00 – P. Walczak
(V červenci a srpnu tato mše není)

18.00 - P. Semela

Pátek
(Každý
první pátek v měsíci je eucharistická adorace
od 16.30 hod.)

18.00 - P. Semela

Sobota

18.00 - P. Walczak

Neděle
(Po večerní mši je u sv. Klimenta pravidelná adorace od 19.15 hod.)
 8.00  - P. Walczak
10.00  - P. Semela (každou 1. neděli v měsíci je rytmická kytarová mše)
18.00 - P. Špán