Archiv článků

Zprávy z FL č. 02/2021

Sledujte aktuální vyhlášení vlády ČR, farní web, vývěsku v kostele a další informace. Kvůli pandemii se nekonají setkání různých věkových a zájmových skupin, zůstávejme však v kontaktu telefonem nebo přes farní skupinu. Na Popeleční středu 17. 2. budou mše svaté ve 12 a v 18 hodin. Popelec bude...
Celý článek

Letní tábor 2021

Rádi bychom pozvali vaše děti k účasti na již šestém ročníku tradičního dětského letního tábora. Letos se vydáme na úplně nové místo a opět nás čeká týden plný her, zábavy a dobrodružství v přírodě. Termín tábora: 22. - 28. 8. 2021 Místo: bývalý františkánský klášter v obci...
Celý článek

Z dopisu rektora Arcibiskupského semináře

Přinášíme vám pozdrav rektora pražského Arcibiskupského semináře P. Jana Kotase, ve kterém se s prosbou o modlitbu a podporu obrací nejen na spolubratry v kněžské službě, ale i na věřící z jednotlivých farností. Z dopisu: ...Uplynulo 30 let od pádu komunistického útlaku. A uplynulo také 30 let od...
Celý článek

Zprávy z FL č. 01/2021

  Sledujte aktuální vyhlášení vlády ČR, farní web, vývěsku v kostele a další informace. Kvůli pandemii se nekonají setkání různých věkových a zájmových skupin, zůstávejme však v kontaktu telefonem nebo přes farní skupinu. Aktuálně jsou bohoslužby: pondělí až sobota v 18h, čtvrtek navíc ve...
Celý článek

Tříkrálová sbírka v roce 2021 a aktuální situace

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá...
Celý článek

Zprávy z FL č. 10/2020

  Kalendář je chudý (a kvůli pandemii nejistý) na osobní setkávání, o to více můžeme být spojeni v modlitbě. Aktuálně jsou bohoslužby: pondělí až sobota v 18h, čtvrtek navíc ve 12h, neděle v 8, 10 a 18h. V sobotu 19. prosince v 7.30 budou v kostele sv. Antonína roráty se zpěvem dětí. Zveme...
Celý článek

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ MARIE A JOSEFA DO BETLÉMA

Zveme vás k modlitbě za naši farnost, město a rodiny. Připojte se do modlitební štafety na jeden adventní den pomocí formuláře, který bude od 22. listopadu k dispozici v sakristii kostela po každé mši svaté. Do vybraného dne napište hůlkovým písmem své jméno a telefonní kontakt. Poznamenejte si...
Celý článek

Aktualizováno: Pořad bohoslužeb v období vládních omezení

  Nedělní bohoslužby budou již v obvyklém pořádku - tedy v 8.00, 10.00 a 18.00 hodin. Povolený počet účastníků pro kostel sv. Antonína je cca 70 osob na jedné bohoslužbě. Prosíme proto ty, kteří navštěvují nedělní mši sv. v 10 hodin, aby pokud možno využili sobotní mši sv. s nedělní platností...
Celý článek

Nedělní zamyšlení P. Pavla Semely

Milé sestry a bratři, na poslední pastorační radě farnosti, která poprvé v historii proběhla online a byla velmi užitečná, jsem byl povzbuzen k rozvíjení farních aktivit jinými způsoby, než na které jsme zvyklí. Doufám, že se povede zveřejňovat každou neděli „něco jako kázání plus ohlášky“ a možná...
Celý článek