Archiv článků

Poutní slavnost v kostele sv. Antonína Paduánského

V neděli 11. června při mši sv. v 10 hod. oslavíme svátek sv. Antonína. Na poutní slavnost je jako hlavní celebrant pozván pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner.  Po mši sv. se setkáme na agapé před kostelem – přinesené pohoštění vítáno. Foto: Člověk a Víra
Celý článek

Farní katecheze

Srdečně zdravíme rodiče i děti, zúčastňující se farní katecheze. Se všemi skupinami dětí se sejdeme, jako je obvyklé, tuto středu a ještě 14.června. Zakončení výuky bude ve středu 21.června pro všechny skupiny společné, a to u sv. Klimenta bohoslužbou slova od 16 hodin. Zváni jsou i rodiče,...
Celý článek

Noc kostelů 2023 u sv. Antonína a sv. Klimenta

Kostel sv. Antonína Strossmayerovo náměstí, Praha 7 GPS: 50° 5' 55.59"N, 14° 26' 6.49"E 18:00-23:00 Otevřeno, možnost návštěvy 18:00-18:45  Mše svatá 19:00-22:00  Výstup do věží Vzhůru až ke zvonům 20:00-20:30  Co najdete v našem kostele a k čemu to slouží Uvedení do liturgického...
Celý článek

Aktuálně z farnosti

  Ve čtvrtek 25. 5. 2023 bude po večerní mši svaté u sv. Antonína prodloužena eucharistická adorace až do 22.00. Využijte této příležitosti strávit chvíle v tiché modlitbě před Nejsvětější svátostí. V neděli 28. 5. oslavíme slavnost Seslání Ducha Svatého. Přijďte na svatodušní...
Celý článek

Zprávy z FL č. 05/2023

V neděli 14. května 2023 se po všech mších uskuteční volby do Pastorační rady farnosti. V sobotu 27. května od 20h oslavíme u sv. Klimenta svatodušní Vigilii. U sv. Antonína mše sv. nebude, omlouváme se za mylnou informaci ve FL č. 4. V neděli 28. května v 11h bude v kostele sv. Antonína...
Celý článek

Zprávy z FL č. 04/2023

V pátek 12. května od 14h u sv. Antonína bude pro děti první svátost smíření (sv. zpověď). V neděli 14. května 2023 se po všech mších uskuteční volby do Pastorační rady farnosti. V sobotu 27. května od 20h oslavíme u sv. Klimenta svatodušní Vigilii. Bude i mše v 18h u sv. Antonína. V pátek...
Celý článek

Aktualizováno: Přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněžství

Když se Ježíš ptal učedníků, zda můžou pít kalich, který má pít on, odpověděli mu, že můžou (srov. Mt 20,22). Ale vlastně vůbec netušili, co říkají. Co je čeká. Měli asi velmi odlišnou představu. Ovšem Ježíš nereaguje negativně. Sice říká, že neví, o co žádají, ale přijímá jejich tvrzení...
Celý článek

První svátost smíření pro děti a první sv. přijímání

Vážení rodiče, kteří jste přihlásili v tomto školním roce děti k první sv. zpovědi a přijímání, počítejte s těmito termíny: První svatá zpověď bude pro děti v pátek 12.května ve 14 hodin u sv. Antonína. První sv. přijímání v neděli při mši o 10.hodině 4.června, tedy na slavnost Nejsvětější Trojice.
Celý článek

Pozvání na lektorský kurz

Sestry a bratři, jsem rád, že na tuto akci mohu pozvat vás, kteří již Božím slovem sloužíte, ale i případné další zájemce. Vážím si toho, že se kurz koná po několika letech, kdy to kvůli protiepidemickým opatřením nebylo možné.  Srdečně a vděčně Jiří Beran, jáhen V sobotu 22. dubna 2023 od...
Celý článek

Zprávy z FL č. 03/2023

  V úterky 14., 21. a 28. března od 19h bude na faře Postní duchovní obnova – více viz FL str. 8. O nedělích 12. března a 4. dubna v 17h budou v kostele sv. Antonína postní Půlhodinky s hudbou. Do konce března odevzdávejte své návrhy na členy nové Pastorační rady farnosti – více viz FL...
Celý článek