Archiv článků

Mše svatá a požehnání novokněze

V pondělí dne 16. srpna navštíví naši farnost novokněz Václav Šustr, kaplan ze Stodůlek. Rodák ze Smíchova (a kamarád našeho kaplana Jiřího) přijede, aby sloužil mši svatou od 18h. Po společné modlitbě bude udílet individuální požehnání všem zájemcům. Srdečně zveme!
Celý článek

Prázdninový pořad bohoslužeb

  Prázdninový pořad bohoslužeb: v neděli v 10 a 18, všední dny v 18 hodin. V červenci a srpnu odpadá též  mše sv. ve čtvrtek ve 12 hod a nekonají se ani nedělní adorace u sv. Klimenta. O prázdninách bude otevřený kostel takto: v pracovní...
Celý článek

Zprávy z FL č. 05/2021

  První sv. přijímání dětí přijmou děti v neděli 20. 6 při mši sv. o 11h. Dětí je více, i za loňský rok. Prázdninový pořad bohoslužeb: v neděli v 10 a 18, všední dny v 18 hodin. V červenci a srpnu odpadá též   mše sv. ve čtvrtek ve 12 hod a nekonají se ani nedělní adorace u sv....
Celý článek

Zakončení náboženství v přírodě

  Během celé Velikonoční doby jsme se mohli setkávat pod širým nebem při poznávání Boha a budování vztahu s ním. Nyní jsme zakončili tento „školní rok“ modlitbou u svatého Klimenta. Podívejte se sami... S požehnáním katecheté  
Celý článek

Před 800 lety se v Assisi setkali František a Antonín

Assisi si o víkendu připomnělo výročí prvního setkání sv. Františka a sv. Antonína, ke kterém došlo během tzv. “Rohožkové kapituly”. Jde o jednu z nejproslulejších řeholních kapitul v dějinách církve. Neobvyklý název se odvozuje ze slaměných a třtinových rohoží, na kterých shromáždění bratři spali....
Celý článek

Noc kostelů u sv. Antonína a sv. Klimenta

Program na Noc kostelů 28. května 2021 Kostel sv. Antonína: 18:00 - 18:45  Mše svatá 20:00 - Co najdete v našem kostele (mezi body programu uslyšíte varhanní preludia) 22:30 - 23:00  Adorace (Adorace před Nejsvětější svátostí)   Kostel sv. Klimenta: 18:00 - 20:00  Na...
Celý článek

Zprávy z FL č. 4/2021

Noc kostelů proběhne v pátek 28. května. U sv. Antonína začne mší sv. v 18 hodin, konec bude ve 23 hodin. U sv. Klimenta bude otevřeno od 18 do 22 hodin. Na poutní slavnost sv. Antonína v neděli 13. 6. na mši sv. v 11h přijal pozvání biskup Zdenek Wasserbauer. Příprava na první svaté přijímání...
Celý článek

Pravidelná příprava dětí na první sv. přijímání

Uvolnění protiepidemických opatření umožnilo, aby v závěru školního roku proběhla zjednodušená příprava a děti před prázdninami svátosti přijali. Příprava bude vždy v pátek ve 14 hodin v areálu kostela sv. Klimenta, první setkání 21.5. Slavení svátosti smíření bude v pátek 11.6. rovněž ve 14 hodin...
Celý článek