Archiv článků

SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE

Společenství živého růžence zdraví všechny své členy i ostatní farníky. Naposledy v tomto roce jsme se sešli na faře v pondělí 9. 12. 2019 ke společné modlitbě a sdílení a setkání to bylo opravdu požehnané. Na rok 2020 plánujeme zachovat stávající praxi setkávání, a to každé 2. pondělí v měsíci,...
Celý článek

Pouť Modliteb za nejmenší s Mons. Pavlem Posádem

Dne 28. 12. 2019 se opět uskuteční smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče a lékaře. Začíná v 11 hod. requiem za nenarozené děti u Pražského Jezulátka, celebruje biskup Pavel Posád; pouť pokračuje přes Petřín (pěšky, nebo je možné individuálně jet tramvají) na Hradčany.  Ve 12,45h je...
Celý článek

Zprávy z FL č. 10/2019

V neděli 15. prosince bude v kostele sv. Antonína adventní půlhodinka, duchovní slovo P. Pavel Semela, na varhany bude improvizovat Miroslav Pšenička. Ve čtvrtek 19. prosince od 19.30h uvádí MČ P7 u sv. Antonína Rybovu Českou mši vánoční a po koncertě cca od 21h do 24h bude možnost...
Celý článek

Dětský letní tábor 2020

  Vážení rodiče, milé děti, dovolujeme si Vás informovat o konání dětského letního tábora v termínu od 23. do 29. srpna 2020. Více informací naleznete v letáčku a také na našem webu  www.ignisio.cz/letni-tabor-2020 . Za společenství mládeže Zuzana Dorážková    
Celý článek

Duchovní obnova a roráty u sv. Klimenta

Zveme vás k  účasti na sobotní duchovní obnově. Letošní termín je vhodně zvolený – 23. 11. snad ještě nebude předvánoční shon v plném proudu a zároveň můžeme kromě duchovní obnovy společně oslavit i poutní slavnost sv. Klimenta. Duchovní obnova začne v kostele sv. Klimenta...
Celý článek

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PŮLHODINKY

Již tradičně nabízí farnost sv. Antonína všem, kdo by se chtěli v době adventní uprostřed předvánočního shonu na chvíli pozastavit a spočinout na okamžik v krásném prostředí našich chrámů, několik zajímavých akcí. O koncertním provedení Rorátů v úterý 3. 12. od 19.30 v kostele...
Celý článek

Dětské roráty a přespávání na faře

Srdečně Vás zveme, přijďte si zazpívat Roráty spolu s vašimi dětmi. Mše sv. se zpěvem Rorátů se koná v sobotu 21. 12. 2019 od 7.30 v kostele sv. Klimenta v Kostelní ulici. Generální zkouška pro děti, které zpívají a hrají, se bude konat v pátek 20. 12. v 17.00...
Celý článek

Červená středa - #RedWednesday 2019

Středa 27. listopadu 2019 - den, kdy chceme připomínat osoby pronásledované ve světě pro víru. Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k zapojení do akce Červená středa - #Red Wednesday. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své...
Celý článek

Zprávy z FL č. 9/2019

Ve čtvrtek 21. listopadu od 19 do 24h možnost adorace u sv. Antonína, více FL str. 6. V sobotu 23. listopadu od 9h duchovní obnova u sv. Klimenta zakončená ve 12h poutní mší sv., více FL str. 8. Večerní mše sv. u sv. Antonína bude jako obvykle v 18h. V neděli 1. a 15. prosince budou...
Celý článek

Kde najdete hrob P. Michala Kimáka

Od hlavního vchodu Vinohrdského hřbitova se dejte doleva (po cca 40 krocích napravo je hrob P. Aloise), vy však  jděte stále rovně až na konec cesty k brance, oddělující hřbitov od areálu Strašnického krematoria. U branky se vydejte doprava cca 50 kroků až k pomníku ve tvaru...
Celý článek