Archiv článků

Zprávy z FL č. 2/2020

V neděli 16. února při mši sv. v 10h bude udílena svátost pomazání nemocných. Prosíme případné zájemce, aby se pokud možno s předstihem přihlásili v sakristii. Ve čtvrtek 20. února od 18.40h bude u sv. Antonína možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí. Možno přijít ve vyhrazeném...
Celý článek

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Na mši svaté konané příští neděli 16. února 2020 od 10 hodin bude příležitost přijetí svátosti pomazání nemocných. Prosíme případné zájemce, aby se pokud možno s předstihem přihlásili v sakristii. „Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života a umírají....
Celý článek

Zprávy z FL č. 1/2020

V úterý 21. ledna od 19h se uskuteční v kostele sv. Klimenta v Kostelní ulici Ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. Více viz FL str. 7. Ve čtvrtek 6. února od 19.15h bude na faře schůzka PRF. V pondělí 10. února od 18.45h se na faře sejde Společenství živého...
Celý článek

informace o spuštění přihlášek na tábor

Vážení a milí rodiče, dovolujeme si vás informovat, že přihlášky na letošní letní tábor budou spuštěny již v pondělí 13. ledna 2020 v 19:00 a přihlašování proběhne pomocí přístupu pro rodiče na našich webových stránkách www.ignisio.cz. Děti je nutné přihlásit ve dvou krocích -...
Celý článek

Pondělní Tříkrálový koncert zrušen!

Důležitá informace pro ty, kdo se v pondělí 6. 1. chystají do kostela sv. Antonína na Tříkrálový koncert, který byl inzerovaný v minulých Farních listech. Koncert musel být zrušen ze závažných důvodů. Děkujeme za pochopení.  
Celý článek

SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE

Společenství živého růžence zdraví všechny své členy i ostatní farníky. Naposledy v tomto roce jsme se sešli na faře v pondělí 9. 12. 2019 ke společné modlitbě a sdílení a setkání to bylo opravdu požehnané. Na rok 2020 plánujeme zachovat stávající praxi setkávání, a to každé 2. pondělí v měsíci,...
Celý článek

Pouť Modliteb za nejmenší s Mons. Pavlem Posádem

Dne 28. 12. 2019 se opět uskuteční smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče a lékaře. Začíná v 11 hod. requiem za nenarozené děti u Pražského Jezulátka, celebruje biskup Pavel Posád; pouť pokračuje přes Petřín (pěšky, nebo je možné individuálně jet tramvají) na Hradčany.  Ve 12,45h je...
Celý článek

Zprávy z FL č. 10/2019

V neděli 15. prosince bude v kostele sv. Antonína adventní půlhodinka, duchovní slovo P. Pavel Semela, na varhany bude improvizovat Miroslav Pšenička. Ve čtvrtek 19. prosince od 19.30h uvádí MČ P7 u sv. Antonína Rybovu Českou mši vánoční a po koncertě cca od 21h do 24h bude možnost...
Celý článek

Dětský letní tábor 2020

  Vážení rodiče, milé děti, dovolujeme si Vás informovat o konání dětského letního tábora v termínu od 23. do 29. srpna 2020. Více informací naleznete v letáčku a také na našem webu  www.ignisio.cz/letni-tabor-2020 . Za společenství mládeže Zuzana Dorážková    
Celý článek

Duchovní obnova a roráty u sv. Klimenta

Zveme vás k  účasti na sobotní duchovní obnově. Letošní termín je vhodně zvolený – 23. 11. snad ještě nebude předvánoční shon v plném proudu a zároveň můžeme kromě duchovní obnovy společně oslavit i poutní slavnost sv. Klimenta. Duchovní obnova začne v kostele sv. Klimenta...
Celý článek