Archiv článků

Dětský letní tábor 2023

  Stejně jako v uplynulých letech budeme i letos pořádat letní tábor pro děti. V letošním roce dochází k drobné organizační změně. Letní tábor bude určen pouze pro mladší děti (od ukončené první třídy ZŠ do 12 let) a proběhne v termínu od 20. do 26. srpna 2023. Pro...
Celý článek

Zprávy z FL č. 01/2023

  V pondělí 23. ledna začne na faře Dukelských hrdinů 54 kurz Beta – pro absolventy a přátele kurzů Alfa. Konat se bude každé čtvrté pondělí od 19h do cca 21h. Kontakt: Jiří Hromas, chlapi@svatyantonin.cz V pondělí 13. února od 19.30h se na faře koná setkání synodní skupinky. Skupinka...
Celý článek

Farní katecheze

Milí rodiče, dovoluji si upozornit, že farní katecheze ve středu 21. 12. již není. Děti to už ode mě vědí, tak jim věřte :). Příští uvádění do života z víry bude opět ve středu 4. ledna. Protože mnozí z vás odjíždějí na vánoční prázdniny, přeji požehnané prožití bohoslužeb a šťastný návrat. Jiří...
Celý článek

Zprávy z FL č. 09/2022

3. neděle adventní, 11. prosince v 17h u sv. Antonína – 2. Adventní půlhodinka, varhanní improvizace Martin Kubát, duchovní slovo P. Pavel Semela. V sobotu 17. prosince v 7.30h u sv. Klimenta – „dětské Roráty“, mše se zpěvem rorátních zpěvů. Ve středu 21. prosince v 19.30h u sv. Antonína –...
Celý článek

Přehled aktuálních akcí pro příští týdny

Tuto středu, 23. 11. 2022, společně oslavíme v 18:00 hodin poutní slavnost v kostele sv. Klimenta. Z toho důvodu pochopitelně nebude mše u sv. Antonína. Příští neděli, 27. 11. 2022, bude při desáté mši v kostele sv. Antonína žehnání adventních věnců a od 17:00 zazní první...
Celý článek

RORÁTY 2022

Jednou z forem přípravy na oslavu Vánoc během advetnu jsou bezesporu Roráty, které naši předkové po staletí v tomto období pravidelně zpívali. Náš významný muzikolog a hudebník Dobroslav Orel píše: “Roráty patří jako čistý a vroucí výraz mariánské úcty našich předků po stránce hudební k...
Celý článek

ADVENTNÍ PŮLHODINKY 2022

Také letos farnost sv. Antonína nabídne všem, kdo by se chtěli v době adventní uprostřed předvánočního shonu zastavit a spočinout na okamžik v krásném prostředí našich chrámů, několik zajímavých akcí. O koncertním provedení Rorátů v úterý 29. 11. od 19.30 v kostele sv. Klimenta pojednává jiný...
Celý článek

Zprávy z FL č. 08/2022

Ve středu 23. listopadu oslavíme mší sv. v 18 h poutní slavnost u sv. Klimenta, ten den nebude mše u sv. Antonína. V neděli 27. listopadu v 17h u sv. Antonína – 1. Adventní půlhodinka, varhanní improvizace Miroslav Pšenička, duchovní slovo jáhen Jiří Beran. V úterý 29. listopadu v 19.30 u sv....
Celý článek

Podzimní víkendovka

  Uplynulý víkend strávila mládež z naší farnosti společně nedaleko Heřmaniček. Cílem víkendu bylo vyčistit si hlavu v přírodě, stmelit tým a užít si jeden z posledních teplých víkendů. Ubytování bylo „zajímavé“, jelikož plány týkající se teplého počasí nevyšly a v noci teplota klesala až...
Celý článek