Kontakty | Kudy k nám

FARA: Dukelských hrdinů 54, 170 00 Praha 7
Oficiální mail pro vyřizování úředních záležitostí :  fara@svatyantonin.cz  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELEFON DO SAKRISTIE: 602 758 379 (pondělí až pátek 10–17 hodin)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. Pavel Semela - farář: 777 085 705, 220 879 940

pavel.semela@knez.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Jiří Beran, trvalý jáhen: 603 966 208
 jiri-beran@outlook.com
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farní rada:
prf@svatyantonin.cz 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REDAKCE FARNÍCH LISTŮ:
redakce@svatyantonin.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHARITA HOLEŠOVICE: Dukelských hrdinů 16,170 00 Praha 7
Tel.: 266 710 712, 266 712 405
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo farního účtu: 1011061807/5500
IČO: 49625870
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucie Horníková, správa webu:
info@svatyantonin.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farní facebook: https://www.facebook.com/SvatyAntonin/

 

Farní twitter:  https://twitter.com/svatyantonin

 

 
Mateřská škola sv. Klimenta: https://www.kms-kliment.cz/

 tento kontakt bude v provozu pouze do 20. června včetně z důvodu stěhování P. Jiřího.
Po tomto datu bude k zastižení pouze osobně.

Adresa: Strossmayerovo náměstí, Praha 7

GPS: 50° 5' 55.59"N, 14° 26' 6.49"E