Chrámový sbor při kostele sv. Antonína

Smíšený chrámový sbor působící při chrámu sv. Antonína v Praze-Holešovicích funguje od roku 2013. Byl založen regenschorim MgA. Miroslavem Pšeničkou a sbormistryní Mgr. Jitkou Rosypalovou, kteří sbor společně vedou.

Sbor má cca dvacet členů, kteří se scházejí na pravidelné zkoušky vždy ve středu v 19.15 hod. Sbor se specializuje na provádění kvalitních a hodnotných liturgických skladeb, vhodných k provádění při liturgii. Nevyvíjí činnost koncertní.

Pravidelně doprovází cca jedenkrát měsíčně hlavní farní mši v 10h. Dále účinkuje při liturgii o Vánocích a Velikonocích a při dalších významných slavnostech holešovické farnosti. Repertoár tvoří díla převážně renesanční a barokní, doplněná o skladby z dílny skladatelů současných, komponujících přímo pro toto hudebně-vokální seskupení. Při význačných svátcích spolupracují se sborem instrumentální soubory.

Srdečně zveme všechny zájemce o sborový zpěv a liturgickou hudbu, přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

Kontakt: sbor@svatyantonin.cz.