Pravidelná příprava dětí na první sv. přijímání

Uvolnění protiepidemických opatření umožnilo, aby v závěru školního roku proběhla zjednodušená příprava a děti před prázdninami svátosti přijali. Příprava bude vždy v pátek ve 14 hodin v areálu kostela sv. Klimenta, první setkání 21.5. Slavení svátosti smíření bude v pátek 11.6. rovněž ve 14 hodin v kostele sv. Antonína. K eucharistii děti poprvé přistoupí v neděli 20.6. při mši sv. v 11 hodin.

Pavel Semela, farář