Aktivity farnosti

Farní sbor a běžecký klub

Farní sbor (smíšený sbor dospělých) se schází každou středu v 19.15 na faře Dukelských hrdinů 54. Kontakt: MgA. Miroslav Pšenička: psen@centrum.cz, tel. 777...
Celý článek

Společenství Živého růžence

  Společenství živého růžence se v novém roce 2018 sešlo v pondělí dne 8. 1. 2018. Další setkání jsou podle původního plánu vždy každé druhé pondělí v měsíci, nejbližší jsou tedy 12....
Celý článek

Pro mladší...

  Mladší společenství mládeže (věk 14–16) se schází každé úterý od 19 do 20.30h na faře Dukelských hrdinů 54. Kontakt: Ondřej Šimer a Veronika Šimůnková, mladsi@spolco.eu. Spolčo Katíci (věk...
Celý článek

Pro maminky s dětmi...

„Kde jsou dvě nebo tři shromážděny v mém jménu...“ Společenství maminek na mateřské dovolené. Modlení, sdílení radostí i starostí aneb: abychom se z těch našich chlapů a dětí úplně...
Celý článek

Pro starší...

Každé úterý odpoledne v 15 hod. se na faře Duk. hrdinů 54 scházejí senioři. Upřímně řečeno těmto setkáním říkáme zjednodušeně "babičky". Tato setkání nejsou určena jen nějakému stálému...
Celý článek

Čtvrteční biblické hodiny

Biblická hodina – každý čtvrtek kromě prvního v měsíci na faře Dukelských hrdinů 54. od 20h krátká společná modlitba od 20.15 rozjímání nad texty Písma s P. Pavlem Semelou Kontakt: P....
Celý článek

Výuka náboženství

Výuka náboženství ve farnosti sv. Antonína ve školním roce 2017/2018 1.a 2. třída ZŠ     středa 14:30–15:15  3.–5. třída ZŠ      středa...
Celý článek

Panna Maria Uzdravení nemocných

Již několik let se snažím rozšiřovat úctu k Panně Marii Uzdravení nemocných, a to prostřednictvím neformálního modlitebního společenství s cílem podporovat nemocné. Některé modlitby na toto téma bych...
Celý článek