Kostel sv. Klimenta

Filiálním kostelem farnosti sv. Antonína je kostel sv. Klimenta v Kostelní ulici. Ten sloužil původně věřícím z osady Bubny, později i občanům Holešovic, až pro nedostačující kapacitu bylo přikročeno k výstavbě kostela sv. Antonína Paduánského na dnešním Strossmayerově náměstí.

Sv. Kliment je nejstarší dochovanou sakrální architekturou Městské části Praha 7. Je původně románský, první zmínky o něm jsou z roku 1234; později se dočkal gotické přestavby.

V roce 1603 kostel vyhořel. Péčí Maxmiliána Valentina hraběte Martinice byl v letech 1659-1677 znovu vybudován v raně barokním architektonickém slohu. Přitom zůstaly zachovány některé románské a gotické prvky. Především se dochoval presbytář se sakristií.  Kolem kostela je malý hřbitov, pohřbívat se sem přestalo v roce 1886.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy je kostel přístupný

Každý 1. čtvrtek v měsíci od 15 do 17.30h již nebudete narážet na zamčené mříže hřbitova u kostela Sv. Klimenta v Kostelní ulici. Jste zváni k návštěvě a prohlídce tohoto původně románského kostela s gotickou přestavbou. Budete se moci do něj podívat a vnímat ten starý, promodlený prostor. Fundovaný výklad o historii kostela, církvi, farnosti i další zajímavosti z naší městské části poskytne a vaše otázky se bude snažit zodpovědět jáhen Jiří Beran.

V kostele sv. Klimenta se konají také některé farní aktivity – pravidelná nedělní adorace v 19.15h, příležitostně duchovní obnovy, koncerty nebo přednášky. O těchto aktivitách budete včas informováni na vývěsce v kostele sv. Antonína, na webových stránkách nebo ve Farních listech.

V měsíci červenci a srpnu se o prvních čtvrtcích neotevírá.

Adresa: Kostelní ulice, Praha 7

GPS: 50° 5' 55.59"N, 14° 26' 6.49"E

Nahoru