Kostel sv. Klimenta

Filiálním kostelem farnosti sv. Antonína je kostel sv. Klimenta v Kostelní ulici. Ten sloužil původně věřícím z osady Bubny, později i občanům Holešovic, až pro nedostačující kapacitu bylo přikročeno k výstavbě kostela sv. Antonína Paduánského na dnešním Strossmayerově náměstí.

Sv. Kliment je nejstarší dochovanou sakrální architekturou Městské části Praha 7. Je původně románský, první zmínky o něm jsou z roku 1234; později se dočkal gotické přestavby.

V roce 1603 kostel vyhořel. Péčí Maxmiliána Valentina hraběte Martinice byl v letech 1659-1677 znovu vybudován v raně barokním architektonickém slohu. Přitom zůstaly zachovány některé románské a gotické prvky. Především se dochoval presbytář se sakristií.  Kolem kostela je malý hřbitov, pohřbívat se sem přestalo v roce 1886.

 

Pozor! Vzhledem ke stavebním úpravám jsou v  kostelíku sv. Klimenta zrušeny veškeré bohoslužby, proto nebude kostel přístupný ani na první čtvrtky v měsíci. Kostel bude přístupný od prvního čtvrtka v říjnu 2021.

 

 

V měsíci červenci a srpnu se o prvních čtvrtcích neotevírá.

 

Kdy je kostel přístupný se dozvíte zde.