Archiv článků

Příprava na svátost biřmování

Od prosince 2013 začne pro zájemce příprava na biřmování, které bude udíleno při mši svaté v neděli 15.6.2014 v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči panem biskupem Karlem Herbstem. Příprava bude probíhat každé  úterý od 19.00 na faře u kostela sv. Gotharda, Krupkovo nám. 6, Praha...
Celý článek

Pozvánka na pravidelné promítání a duchovní obnovu

Od listopadu 2013 bude každý třetí pátek v měsíci po mši svaté (cca v 18.30) probíhat videoprojekce různých filmů, či dokumentárních pořadů s krátkým výkladem, příp. i z úst pozvaných hostů. Toto pásmo videoprojekcí zahájíme v pátek 15.11.2013 dokumentem o P. Aloisi Kánském, který v této farnosti...
Celý článek

Co je nového na podzim 2013

Dovolte, vážení farníci, abych vás v krátkosti informoval o farnosti u kostela svatého Gotharda v Praze–Bubenči. Jak možná někteří víte, od 1. července tohoto roku přestala být tato farnost spravována excurrendo z antonínské farnosti. Jinak řečeno, není už spravována duchovní správou od...
Celý článek

Bohoslužby do konce září

V době od 13.9. do 29.9.  nebudou mše svaté ve všední dny z důvodu dovolené P. Michala - kromě pátku 20.9., kdy bude mše od 18.00hod. (v jazyce latinském a anglickém). Nedělní mše zůstavají beze změny, celebruje P. Bohumil Kolář. Počínaje první sobotou v měsíci  říjnu budou u Gotharda...
Celý článek

Volba papeže začala

  Vatikán | Tiskový mluvčí O. Federico Lombardi:  Procesí prochází Královským sálem a stáčí se doleva ke vstupu do Sixtinské kaple v tomto pořadí: zahajuje jej ministrant nesoucí kříž, následuje papežský sbor, ceremonáři, sekretář konkláve,někteří další duchovní římské kurie a kard....
Celý článek

Duchovní obnova a biskupské návštěvy

3. 3. 2013 v 9.00 hod. se mše sv. zúčastní kardinál D. Duka. 31. 3. 2013 v 9.00 hod. se mše sv. zúčastní biskup V. Malý Postní duchovní obnova se uskuteční 16. 3. 2013 v 9.00 hod., povede P. Kimák, téma Boží milosrdenství, ve 12.00 hod.pak bude následovat mše sv.
Celý článek

Pravidelné setkávání u Gotharda

Každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci bude od 18.30 na faře u Gotharda setkání nad Katechismem katolické církve s P. Michalem Kimákem (vyjímky budou včas ohlášeny). Každou 1. neděli v měsíci po mši svaté se farníci od sv. Gotharda mohou sejít na "Farním kafi" na faře u Gotharda, cca v 10 hodin.
Celý článek

Květnové akce u sv. Gotharda

V neděli 6.5.2012 se uskuteční v kostele sv. Gotharda "Poutní mše sv. ke sv. Gothardu". Začátek mše je v 9.00 hodin. Po mši svaté je malé občerstvení v prostorách fary. V měsíci květnu po mši svaté (ve všední dny) v 17.30 probíhá "májová pobožnost" v kostele sv. Gotharda V sobotu 26.5.2012...
Celý článek

Křížová cesta a breviář

Každý pátek v době postní je v kostele sv. Gotharda pobožnost křížové cesty od 16.45 hodin. Během pobožnosti je k disposici kněz k přijetí svátosti smíření. Duchovní postní obnova na faře u kostela sv. Gotharda se koná v sobotu 17.3.2012 od 9.00 do 12.00 hodin. Obnova je zakončena mší svatou....
Celý článek