Zprávy z FL č. 05/2020

  • Ve čtvrtek 21. května od 18.45h bude u sv. Antonína možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí.
  • V sobotu 30. května od 20h prožijeme u sv. Antonína Svatodušní vigilii se křtem katechumenů.
  • V úterý 9. června od 18.45h bude v kostele sv. Antonína schůzka dobrovolníků pro Noc kostelů.
  • V pátek 12. června se uskuteční v obou kostelích farnosti Noc kostelů – program a bližší info FL str. 7.
  • Do pátku 12. června se hlaste na farní pouť na Chlumek – více FL str. 8.
  • V sobotu 19. září – Zažít město jinak.