Zprávy z FL č. 05/2020

  • Ve čtvrtek 21. května od 18.45h bude u sv. Antonína možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí.
  • V sobotu 30. května od 20h prožijeme u sv. Antonína Svatodušní vigilii se křtem katechumenů.
  • V úterý 9. června od 18.45h bude v kostele sv. Antonína schůzka dobrovolníků pro Noc kostelů.
  • V pátek 12. června se uskuteční v obou kostelích farnosti Noc kostelů – program a bližší info FL str. 7.
  • V sobotu 3. 9. se vydáme na jednodenní poutní zájezd na Chlumek u Luže. Přihlásit se k pouti je však nutné do pátku 12. 6. v sakristii našeho kostela  – více FL str. 8.
  • V sobotu 13. 6. oslavíme svátek sv. Antonína poutní mší od 18:00 v kostele sv. Antonína. Na této mši se nám představí P. Jiří Zeman, který by měl do naší farnosti od července nastoupit jako nový farní vikář.

  • V sobotu 19. 9. proběhne před naším kostelem další ročník akce Zažít město jinak.