Zprávy z FL č. 6/2020

  • V pátek 12. června se uskuteční v obou kostelích farnosti Noc kostelů – více viz https://nockostelu.cz.
  • V sobotu 13. června – poutní slavnost sv. Antonína Paduánského v 18h.
  • V neděli 14. června při mši sv. v 10h udělí Otec biskup Václav Malý biřmování.
  • Ve čtvrtek 18. června od 18.45h – u sv. Antonína tichá adorace před Nejsvětější svátostí.
  • Co nejdříve se hlaste na farní pouť na Chlumek více FL str. 1.
  • V pátek 11. září od 19h – úklid farních místností.
  • V pondělí dne 14. září zve SŽR ke společné růžencové modlitbě – viz FL str. 3.
  • Ve středu 16. září v 15.30h – u sv. Klimenta zahájení katecheze pro děti 1. a 2. stupně ZŠ.
  • V sobotu 19. září – Zažít město jinak.
  • V sobotu 3. října – farní pouť na Chlumek u Luže.