Biskup Václav Malý udělí biřmování v kostele sv. Antonína

V neděli 14. 6. na mši sv. v 10 hodin přivítáme vzácnou a nám milou návštěvu. Mši svatou bude sloužit Otec biskup Václav Malý. Udělí při ní svátost biřmování.