Novinky

Bohu blíž

Dostali jsme zajímavé snímky od řemeslníků, kteří, zavěšeni na lanech,  opravují fasádu našeho kostela. Tahle práce asi není pro každého a nad fotkami se úplně tají dech... Snímky přišly se...
Celý článek

Letní poletování

Vážení a milí spolufarníci! Protože další Farní listy vyjdou až v polovině září a budou jistě plny zážitků a postřehů z prázdnin a protože by třeba moje řádky mohly inspirovat někoho...
Celý článek

Aktuálně z farnosti

Prodloužená eucharistická adorace, která se v kostele sv. Antonína koná pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci po večerní mši do 22.00, se výjimečně přesouvá na čtvrtek 22. 6. Setkání společenství...
Celý článek

Zprávy z FL č. 06/2023

V neděli 11. června při mši sv. v 10h oslavíme svátek sv. Antonína, celebrovat bude pražský arcibiskup Jan Graubner. Po mši sv. bude agapé před kostelem – přinesené pohoštění vítáno. Ve středu 21....
Celý článek

Farní katecheze

Srdečně zdravíme rodiče i děti, zúčastňující se farní katecheze. Se všemi skupinami dětí se sejdeme, jako je obvyklé, tuto středu a ještě 14.června. Zakončení výuky bude ve středu 21.června pro...
Celý článek

Aktuálně z farnosti

  Ve čtvrtek 25. 5. 2023 bude po večerní mši svaté u sv. Antonína prodloužena eucharistická adorace až do 22.00. Využijte této příležitosti strávit chvíle v tiché modlitbě před Nejsvětější...
Celý článek

Zprávy z FL č. 05/2023

V neděli 14. května 2023 se po všech mších uskuteční volby do Pastorační rady farnosti. V sobotu 27. května od 20h oslavíme u sv. Klimenta svatodušní Vigilii. U sv. Antonína mše sv. nebude,...
Celý článek