Zprávy z FL č. 07/2023

  • V sobotu 16. září od 13h se již tradičně zúčastníme akce Zažít město jinak.
  • V pondělí 25. září se sejde na faře v 19h kurz Beta – setkání farníků a účastníků dřívějších kurzů Alfa.
  • V úterý 26. září v 19.30h bude na faře Rozhovor s profesorem Bedřichem Moldanem na aktuální
  • ekologická i politická témata. (Viz plakát na vývěsce.)
  • V úterý 3. října v 19.30h začíná na faře kurz Alfa.   Více viz FL str. 9 .
  • V sobotu 7. října se uskuteční farní pouť do Sepekova, Milevska a Klokot. Více viz FL str. 9.

_____________________________________________________

ŽIVÝ RŮŽENEC
Vážení spolufarníci,
ke společné modlitbě se opět sejdeme po 11. 9. 2023 do konce kalendářního roku, dá-li Pán, opět v pondělí dne 9. 10. 2023, poté 13. 11. a 11. 12. 2023, vždy po večerní mši svaté (cca od 18.45h) na faře. Zváni jsou nejen členové, ale i zájemci o tuto modlitbu a případně i o členství v našem společenství. Užitek z modlitby, vnímání Boží blízkosti a vše dobré pro tělo i duši za společenství Živého růžence přeje

spolufarnice Marie Kostelecká