OPĚTOVNÉ POZVÁNÍ NA FARNÍ POUŤ

Jak již bylo oznámeno, letošní farní pouť uskutečníme v sobotu 7. října 2023, na památku Panny Marie Růžencové. Jaký bude náš cíl? Když se v našem kostele rozhlédnete na vitrážová okna vlevo i vpravo, uvidíte jej. Od kostela vyjedeme o půl osmé ráno. Nejprve navštívíme poutní místo vyobrazené na okně severní strany. V Sepekově bude mše svatá a pak prohlídka nedalekého kláštera v Milevsku. Odpoledne zakončíme mariánskou modlitbou na jiném poutním místě, na Klokotech. Návrat na Strossmayerovo náměstí do 19 hod. 

V době, kdy píši toto opakované pozvání, je přihlášeno 28 osob, potřebujeme obsadit autobus pro 30 míst. Po překročení tohoto počtu se můžete zapsat jako náhradníci. V sakristii je skoro zaplněná tabulka. Cena na osobu 400 Kč. 

Jiří Beran, jáhen, tel. 603 966 208