Letní poletování

Vážení a milí spolufarníci!

Protože další Farní listy vyjdou až v polovině září a budou jistě plny zážitků a postřehů z prázdnin a protože by třeba moje řádky mohly inspirovat někoho k pouti právě během následujících letních měsíců, dovoluji si podělit se s Vámi o svoje dojmy z posledních dní touto cestou (budu se snažit o stručnost, ale...:-o):

V pátek v (pod)večer jsem se se svou rodinou, několika z Vás a plnou katedrálou sv. Štěpána zúčastnila díkůvzdání za 50 let kněžství a – dá-li Pán, na podzim – 15 let biskupství a 75 let života otce Jana Baxanta. Nazvala bych to večerem vděčnosti:  zaznělo mnoho krásných slov, svědectví i hudby, došlo k mnoha milým setkáním nejen s otcem biskupem, bylo předáno mnoho krásných darů, ano, v nádherné biskupské rezidenci bylo mnoho dobrého také snědeno a vypito;-)… Důkazem toho, že zázraky se dějí, bylo i to, jak radostný pohled byl na dva po Pánu Bohu hlavní aktéry večera:  „oslavence“ a jím pozvaného kazatele, P. Michaela Slavíka. Oba tito pánové seniorského věku byli před pár lety v důsledku infarktu a vážné nemoci na prahu smrti a oba dnes vypadají velmi dobře a čiší z nich neuvěřitelná energie – otec biskup vydržel před rezidencí vestoje! přes dvě hodiny!!! vítat osobně každého příchozího…

No a protože manželovi odpadl původní pracovní plán na sobotu, mohli jsme slavnost v naší rodině a jeho rodném kraji hojně ctěného sv. Jana Křtitele  zajet oslavit na pouť s předprázdninovým žehnáním dopravních prostředků v našem milovaném Hájku u Prahy. A k důkladné oslavě tu opravdu nic nechybělo: po mši sv. s doprovodem skvělé kapely ze Spořilova a po požehnání aut, motorek, kol, koloběžek, autíček na dálkové ovládání;-) a v neposlední řadě  našich nohou :-D následoval skvělý oběd v stále dokonalejším „bistru u Filipa“ (rozuměj O.Filipa Rathouského OFM, rektora poutního místa a zapáleného kuchaře) a dokonce i benefiční koncert flétnového souboru Magistri (mezi jeho členy jsme potkali i Aničku Kmentovou od nás z farnosti) v refektáři kláštera, který bratři a jejich spolupracovníci přivádějí k novému životu… 

Během prázdnin budou na tomto v pravdě požehnaném a krásném místě (autem z Holešovic za půl hodiny, v kombinaci s krátkou pěší poutí dostupné i autobusem nebo vlakem, no a delší pěší poutí pak poutní cestou ze StrahovaB-)) poutě na Porcinkuli, ve středu 2.srpna, a ke slavnosti Nanebevzetí P. Marie pak v sobotu 12.srpna… Hlavní zdejší pouť se pak letos uskuteční v sobotu 9.září za účasti otce arcibiskupa, mše sv.začíná v 11, v posledním případě v 11:30 hodin.

https://hajek.ofm.cz/

S přáním požehnaného, krásného léta

Anuša L.

Foto z Litoměřic (nahoře) L. Horníková, foto z Hájku (dole) A. Lizáková. Fotoreportáž z Hájku přinesl také web Člověk a Víra, fotografoval Jakub Šerých.