Výuka náboženství

Výuka náboženství ve farnosti sv. Antonína ve školním roce 2023/2024

Ve středu 27. září 2023 v 15.30 hod. zahájíme bohoslužbou u sv. Klimenta katecheze dětí. Od 4. října skupinky:


1. třída ZŠ středa         14:00 – 14:30 P. Pavel Semela
2. a 3. třída ZŠ středa  14:30 – 15:15 Jiří Beran
4. a 5. třída ZŠ středa  15:15 – 16:00 Jiří Beran
6. – 9. třída ZŠ / stejný věk na gymnáziu středa 16:00 – 16:45 P. Pavel Semela

Základní informace o výuce:

  • Katecheze bude ve farních prostorách (Dukelsých hrdinů 54, Praha 7). Podle potřeby může probíhat venku nebo v kostele.
  • Kontaktní osobou je P. Pavel Semela (777 085 705, pavel.semela@knez.cz) a Jiří Beran (603 966 208,  jiri-beran@outlook.com
  • Katecheze se nekoná během prázdnin, státních svátků a ve Svatém týdnu.
  • V případě nepřítomnosti prosím dítě telefonicky, mailem nebo písemně omluvte.

 Přihláška ke stažení  zde .