Výuka náboženství

Výuka náboženství ve farnosti sv. Antonína ve školním roce 2021/2022

1. třída ZŠ                                                            středa 14:00–14:30

2. a 3. třída ZŠ                                                     středa 14:30–15:10

4. a 5. třída ZŠ                                                     středa 15:15–15:55

6.–9. třída ZŠ/stejný věk na gymnáziu            středa 16:00–16:45     

Základní informace o výuce:

  • Katecheze bude ve farních prostorách (Dukelsých hrdinů 54, Praha 7). Podle potřeby může probíhat venku nebo v kostele.
  • Zahájení výuky bude pro všechny děti 22. 9. 2021 v 15:30 při bohoslužbě slova v kostele sv. Klimenta, pravidelná výuka na faře začne 29. 9. 2021.
  • Kontaktní osobou je P. Pavel Semela (777 085 705, pavel.semela@knez.cz) pro nejmladší skupinu, Jiří Beran (603 966 208,  jiri-beran@outlook.com) pro 2.–5. třídu a  P. Jiří Zeman (723 303 770) pro druhý stupeň.
  • Katecheze se nekoná během prázdnin, státních svátků a ve Svatém týdnu.
  • V případě nepřítomnosti prosím dítě telefonicky, mailem nebo písemně omluvte.

Přihlášky jsou k dispozici v sakristii a ke stažení zde.