SPOLEČENSTVÍ SCHÁZEJÍCÍ SE PRAVIDELNĚ V NAŠÍ FARNOSTI

 

Přehled farních aktivit
Společenství seniorů Každé úterý od 15h na faře Dukelských hrdinů 54.
Kontakt: Věra Eliášková: tel. 739 094 756
_________________________________________
V úterý odpoledne se na faře scházejí senioři. Upřímně řečeno těmto setkáním říkáme zjednodušeně "babičky". Tato setkání nejsou určena jen nějakému stálému kádru věřících, kam by další nemohli přijít. Tato odpoledne jsou pozváním pro každého, kdo se chce s druhými pomodlit, popovídat si, sdělit radosti i starosti. Možná byste byli překvapeni, kolik energie i veselí je tam možno zažít.
Biblická hodina s P. Pavlem  Semelou Ve čtvrtek od 20h (kromě prvního v měsíci) na faře Dukelských hrdinů 54.
Kontakt: P. Pavel Semela: pavel.semela@knez.cz, tel. 777 085 705
Společenství mládeže
(věk 16-21)
Každé úterý ve 20h na faře Dukelských hrdinů 54.
Kontakt: Anna Kmentová - atiti1@seznam.cz, katici@spolco.eu
_________________________________________
Rádi bychom pozvali všechny mladé lidi ve věku 16-21 let do našeho spolča. Rádi se seznámíme s těmi, kdo by si chtěli najít nové věřící kamarády, něco se dozvědět, sdílet, hrát hry, trochu se modlit nebo i jen poslouchat. Dobrovolníci (nejen) z řad spolča také připravují pravidelně různé akce pro děti (výlety, tábory…). Tak se přijď alespoň podívat, případně s sebou vezmi kamaráda/kamarádku. Určitě mohou přijít i hledající nebo nevěřící. Veškeré dotazy zodpovíme po mších osobně, nebo na výše uvedeném kontaktu.
Druhý LEVEL Mladí ve věku 13-16 let, každý týden v pátek od 19.20h. Účast je třeba předem domluvit.
Kontakt: druhylevel@ignisio.cz
Chváličky  Výchova k víře pro nejmenší (3-6 let) – letos se konají nepravidelně.
Kontakt: Jitka Rosypalová: detskechvaly@svatyantonin.cz, tel. 724 320 656
_________________________________________
Máte děti ve věku 2-6 let? Rádi byste je nějak podpořili i v duchovním rozvoji? Scházíme se ve čtvrtek (nepravidelně) na faře od 16 do 17h, rozbalíme koberec a hrajeme si. Zpíváme, vyprávíme biblické příběhy, vyrábíme tematické doplňky, učíme se chválit Boha a poznávat ho ve všem kolem nás. Když je hezky, jdeme s programem ven. Přítomnost rodičů není nutná, ale většinou si užíváme i společenství dospělých. Přijďte se mezi nás podívat, pravidelnost není nutná. Je vhodné se jen dopředu ohlásit.
Eucharistická adorace U sv. Antonína každý první pátek v měsíci od 16.30 a každý čtvrtek po večerní mši sv. 
V kostele sv. Klimenta každou neděli od 19.15 do 20h.
Společenství živého růžence Modlitba za farní společenství, každé druhé pondělí v měsíci od 18.45h na faře.
Kontakt: Marie Kostelecká: kostelecka7@seznam.cz, tel. 605 229 096
_________________________________________
Noví zájemci, cítíte-li sounáležitost s farností sv. Antonína a můžete-li si denně (kdykoli a kdekoli) vyhradit pár minut pro modlitbu jednoho desátku růžence, neváhejte a připojte se k nám.
Farní sbor
(smíšený sbor dospělých)
Každou středu v 19.15h na faře Dukelských hrdinů 54. 
Kontakt: Miroslav Pšenička: sbor@svatyantonin.cz, tel. 777 089 932
Dětský sbor  Každou středu po náboženství na faře Dukelských hrdinů 54.
Kontakt: Miroslav Pšenička: detskysbor@svatyantonin.cz, tel. 777 089 932
Společenství chlapů Každé první a třetí pondělí v měsíci od 19.30h na faře Dukelských hrdinů 54.
Kontakt: chlapi@svatyantonin.cz
Všechny aktivity a společenství jsou otevřené, nebojte se přijít či se na uvedených kontaktech blíže informovat.