Novinky

Udílení svátosti nemocných

V neděli 26. 5. je slavnost Nejsvětější Trojice. Kromě pravidelných mší v kostele sv. Antonína (8.00, 10.00, 18.00), se od 19.15 uskuteční v kostele sv. Klimenta eucharistická adorace. Při mši...
Celý článek

Kalendář pro nejbližší období

V pátek 17. 5. od 14 hodin u Sv. Antonína proběhne první svátost smíření dětí připravujících se na první svaté přijímání. V neděli 19. 5. po mši svaté (Slavnost Seslání Ducha svatého) v 10 hodin...
Celý článek

Změna programu aktivit

Středa 8. 5.  - vzhledem ke státnímu svátku odpadá středeční výuka náboženství. Kostel sv. Antonína bude otevřen až od 17.00 hodin, tedy hodinu před začátkem mše sv. Středa...
Celý článek

Číslo farního účtu: 1011061807/5500