Pozvání do kurzů Alfa

Pevnou součástí života naší farnosti se staly Kurzy Alfa – celosvětově rozšířený a osvědčený program  k úvodnímu seznámení s úplnými základy křesťanského života. V posledních letech stále větší procento našich katechumenů a pokřtěných dospělých prošlo Alfou. Letošní běh bude probíhat každé úterý od 1. 10. do 10. 12. vždy od 19:30 ve farních místnostech (Dukelských hrdinů 54, 1. patro). Program je vhodný pro nevěřící, hledající, pro všechny, kdo by se rádi neformálně a nezávazně seznámili s vírou a životem křesťanů.

Kurzy Alfa - cyklus 12 setkání o základech moderního křesťanství a jeho vztahu k dnešní době. Každý z večerů začíná neformální večeří, pokračuje přednáškou na jedno z uvedených témat. Následuje diskuze, při níž je možné téma rozvinout, podrobit kritice nebo se podělit o vlastní zkušenosti. Účastníci se mohou aktivně zapojit, ptát se nebo jen naslouchat.

Leták ke stažení zde.