Novinky

ADVENTNÍ PŮLHODINKY

Srdečně zveme k modlitbě za zvuku varhanních improvizací, k rozjímání při četbě z Bible a rozjímání na adventní témata.  Improvizace je dovednost, která byla svého času obvyklá u interpretů...
Celý článek

KONCERTNÍ PROVEDENÍ RORÁTŮ – RITORNELLO

V úterý 5. 12. od 19.30 se v kostele sv. Klimenta uskuteční další tradiční akce, koncertní provedení Rorátů. Vedoucí souboru Ritornello Michael Pospíši vždy účastníkům koncertu zdůrazňuje, že se...
Celý článek

DĚTSKÉ RORÁTY

I o letošním adventu se uskuteční v kostele sv. Klimenta tradiční „dětské roráty“. Konat se budou v sobotu 16. 12. v 7.30. Zvány jsou všechny děti s rodiči, zvláště ty, které chodí na...
Celý článek

Číslo farního účtu: 1011061807/5500