Archiv článků

Pondělní Tříkrálový koncert zrušen!

Důležitá informace pro ty, kdo se v pondělí 6. 1. chystají do kostela sv. Antonína na Tříkrálový koncert, který byl inzerovaný v minulých Farních listech. Koncert musel být zrušen ze závažných důvodů. Děkujeme za pochopení.  
Celý článek

SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE

Společenství živého růžence zdraví všechny své členy i ostatní farníky. Naposledy v tomto roce jsme se sešli na faře v pondělí 9. 12. 2019 ke společné modlitbě a sdílení a setkání to bylo opravdu požehnané. Na rok 2020 plánujeme zachovat stávající praxi setkávání, a to každé 2. pondělí v měsíci,...
Celý článek

Pouť Modliteb za nejmenší s Mons. Pavlem Posádem

Dne 28. 12. 2019 se opět uskuteční smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče a lékaře. Začíná v 11 hod. requiem za nenarozené děti u Pražského Jezulátka, celebruje biskup Pavel Posád; pouť pokračuje přes Petřín (pěšky, nebo je možné individuálně jet tramvají) na Hradčany.  Ve 12,45h je...
Celý článek

Zprávy z FL č. 10/2019

V neděli 15. prosince bude v kostele sv. Antonína adventní půlhodinka, duchovní slovo P. Pavel Semela, na varhany bude improvizovat Miroslav Pšenička. Ve čtvrtek 19. prosince od 19.30h uvádí MČ P7 u sv. Antonína Rybovu Českou mši vánoční a po koncertě cca od 21h do 24h bude možnost...
Celý článek

Dětský letní tábor 2020

  Vážení rodiče, milé děti, dovolujeme si Vás informovat o konání dětského letního tábora v termínu od 23. do 29. srpna 2020. Více informací naleznete v letáčku a také na našem webu  www.ignisio.cz/letni-tabor-2020 . Za společenství mládeže Zuzana Dorážková    
Celý článek

Duchovní obnova a roráty u sv. Klimenta

Zveme vás k  účasti na sobotní duchovní obnově. Letošní termín je vhodně zvolený – 23. 11. snad ještě nebude předvánoční shon v plném proudu a zároveň můžeme kromě duchovní obnovy společně oslavit i poutní slavnost sv. Klimenta. Duchovní obnova začne v kostele sv. Klimenta...
Celý článek

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PŮLHODINKY

Již tradičně nabízí farnost sv. Antonína všem, kdo by se chtěli v době adventní uprostřed předvánočního shonu na chvíli pozastavit a spočinout na okamžik v krásném prostředí našich chrámů, několik zajímavých akcí. O koncertním provedení Rorátů v úterý 3. 12. od 19.30 v kostele...
Celý článek

Dětské roráty a přespávání na faře

Srdečně Vás zveme, přijďte si zazpívat Roráty spolu s vašimi dětmi. Mše sv. se zpěvem Rorátů se koná v sobotu 21. 12. 2019 od 7.30 v kostele sv. Klimenta v Kostelní ulici. Generální zkouška pro děti, které zpívají a hrají, se bude konat v pátek 20. 12. v 17.00...
Celý článek

Červená středa - #RedWednesday 2019

Středa 27. listopadu 2019 - den, kdy chceme připomínat osoby pronásledované ve světě pro víru. Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k zapojení do akce Červená středa - #Red Wednesday. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své...
Celý článek

Zprávy z FL č. 9/2019

Ve čtvrtek 21. listopadu od 19 do 24h možnost adorace u sv. Antonína, více FL str. 6. V sobotu 23. listopadu od 9h duchovní obnova u sv. Klimenta zakončená ve 12h poutní mší sv., více FL str. 8. Večerní mše sv. u sv. Antonína bude jako obvykle v 18h. V neděli 1. a 15. prosince budou...
Celý článek