Archiv článků

Zprávy z FL č. 03/2023

  V úterky 14., 21. a 28. března od 19h bude na faře Postní duchovní obnova – více viz FL str. 8. O nedělích 12. března a 4. dubna v 17h budou v kostele sv. Antonína postní Půlhodinky s hudbou. Do konce března odevzdávejte své návrhy na členy nové Pastorační rady farnosti – více viz FL...
Celý článek

Zprávy z FL č. 02/2023

  Popeleční středou 22. února začíná postní doba. Mše sv. bude jako obvykle v 18h. Po celou postní dobu bude každý pátek v kostele sv. Antonína od 17:30 pobožnost křížové cesty. V neděli 26. února od 17h se v Muzeu Bedřicha Smetany na Novotného lávce 1, Praha 1 koná Koncert pro...
Celý článek

Na Popeleční středu se věřícím dělá na čele znamení kříže

Popeleční středou 22. února začíná postní doba. Mše sv. v kostele sv. Antonína bude jako obvykle v 18 hodin. Na Popeleční středu se po evangeliu žehná popel a přítomným se jím dělá na čele znamení kříže. Popel symbolizuje obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní...
Celý článek

Dětský letní tábor 2023

  Stejně jako v uplynulých letech budeme i letos pořádat letní tábor pro děti. Letní tábor je rozdělen na část pro mladší děti (od ukončené první třídy ZŠ do 12 let) a část pro starší děti (13-16 let). Proběhne v termínu od 20. do 26. srpna 2023.  Více informace o táboře a přihlašování...
Celý článek

Zprávy z FL č. 01/2023

  V pondělí 23. ledna začne na faře Dukelských hrdinů 54 kurz Beta – pro absolventy a přátele kurzů Alfa. Konat se bude každé čtvrté pondělí od 19h do cca 21h. Kontakt: Jiří Hromas, chlapi@svatyantonin.cz V pondělí 13. února od 19.30h se na faře koná setkání synodní skupinky. Skupinka...
Celý článek

Farní katecheze

Milí rodiče, dovoluji si upozornit, že farní katecheze ve středu 21. 12. již není. Děti to už ode mě vědí, tak jim věřte :). Příští uvádění do života z víry bude opět ve středu 4. ledna. Protože mnozí z vás odjíždějí na vánoční prázdniny, přeji požehnané prožití bohoslužeb a šťastný návrat. Jiří...
Celý článek

Zprávy z FL č. 09/2022

3. neděle adventní, 11. prosince v 17h u sv. Antonína – 2. Adventní půlhodinka, varhanní improvizace Martin Kubát, duchovní slovo P. Pavel Semela. V sobotu 17. prosince v 7.30h u sv. Klimenta – „dětské Roráty“, mše se zpěvem rorátních zpěvů. Ve středu 21. prosince v 19.30h u sv. Antonína –...
Celý článek

Přehled aktuálních akcí pro příští týdny

Tuto středu, 23. 11. 2022, společně oslavíme v 18:00 hodin poutní slavnost v kostele sv. Klimenta. Z toho důvodu pochopitelně nebude mše u sv. Antonína. Příští neděli, 27. 11. 2022, bude při desáté mši v kostele sv. Antonína žehnání adventních věnců a od 17:00 zazní první...
Celý článek

RORÁTY 2022

Jednou z forem přípravy na oslavu Vánoc během advetnu jsou bezesporu Roráty, které naši předkové po staletí v tomto období pravidelně zpívali. Náš významný muzikolog a hudebník Dobroslav Orel píše: “Roráty patří jako čistý a vroucí výraz mariánské úcty našich předků po stránce hudební k...
Celý článek