Archiv článků

ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ MARIE A JOSEFA DO BETLÉMA

Zveme vás k modlitbě za naši farnost, město a rodiny. Připojte se do modlitební štafety na jeden adventní den pomocí formuláře, který bude od 22. listopadu k dispozici v sakristii kostela po každé mši svaté. Do vybraného dne napište hůlkovým písmem své jméno a telefonní kontakt. Poznamenejte si...
Celý článek

Aktualizováno: Pořad bohoslužeb v období vládních omezení

  Nedělní bohoslužby budou již v obvyklém pořádku - tedy v 8.00, 10.00 a 18.00 hodin. Povolený počet účastníků pro kostel sv. Antonína je cca 70 osob na jedné bohoslužbě. Prosíme proto ty, kteří navštěvují nedělní mši sv. v 10 hodin, aby pokud možno využili sobotní mši sv. s nedělní platností...
Celý článek

Nedělní zamyšlení P. Pavla Semely

Milé sestry a bratři, na poslední pastorační radě farnosti, která poprvé v historii proběhla online a byla velmi užitečná, jsem byl povzbuzen k rozvíjení farních aktivit jinými způsoby, než na které jsme zvyklí. Doufám, že se povede zveřejňovat každou neděli „něco jako kázání plus ohlášky“ a možná...
Celý článek

Biskup Václav Malý zve na Červenou středu 2020

Zapojte se společně s Mons. Václavem Malým, pomocným biskupem pražským, do iniciativy Červená středa letos 25. listopadu: „Během Červené středy si připomeneme všechny věřící, kteří nemohou svobodně projevovat svou víru jako u nás. Iniciativa nám připomíná, že všichni na této planetě jsou si...
Celý článek

Zprávy z FL č. 9/2020

Sledujte aktuální vyhlášení vlády ČR, farní web, vývěsku v kostele a další informace. Vzhledem k nouzovému stavu a platnosti vládních opatření bude i nadále omezen chod farnosti. Bohoslužby probíhají v obvyklých časech neveřejně za zavřenými dveřmi kostela. Kostel sv. Antonína je otevřen k...
Celý článek

Kaplan pošťákem

  V tyto podzimní dny vám nabízíme možnost objednat si roznos Farních listů až k vám domů. Součástí služby je i modlitba kněze za vás a vaši rodinu (sousedy) během cesty, kterou k vám podnikne jako poštovní doručovatel FL. Na oplátku mu můžete předat malý lístek s úmyslem, na...
Celý článek

Aktualizováno: Pořad bohoslužeb v období vládních omezení

  Vzhledem k prodloužení nouzového stavu a platnosti vládních opatření bude i nadále omezen chod farnosti. Bohoslužby probíhají neveřejně za zavřenými dveřmi kostela. Kostel sv. Antonína je však otevřen k osobní soukromé modlitbě každý všední den od 10:00 do 18:30, v sobotu od 17:00 do 18:30 a...
Celý článek

Biskup Zdeněk Wasserbauer o Novéně ke sv. Anežce

  Na příští pátek 13. listopadu připadá památka sv. Anežky České. Tato velká dcera našeho národa "sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději."( Jan Pavel II.) Před...
Celý článek

Zprávy z FL č. 8/2020

V sobotu 24. října vzpomeneme v 16h na P. Michala Ignáce Kimáka u jeho hrobu na Vinohradském hřbitově, poté bude za něj v 18h sloužena mše svatá v kostele sv. Antonína. R. I. P. V neděli 25. října oslavíme výročí posvěcení kostela sv. Antonína. V neděli dne 25. října v 19h u kostela sv....
Celý článek

Omezení vlády od 14. října ohledně bohoslužeb a náboženských akcí

Na základě včerejšího usnesení Vlády ČR jsou platná s účinností od 14.10. 2020 nová opatření, která se týkají i bohoslužeb a náboženských akcí. Níže přinášíme rekapitulaci současného a nového stavu: Od 14. 10. platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021): - vnitřní i venkovní akce jsou omezeny...
Celý článek