Zprávy z FL č. 8/2020

  • V sobotu 24. října vzpomeneme v 16h na P. Michala Ignáce Kimáka u jeho hrobu na Vinohradském hřbitově, poté bude za něj v 18h sloužena mše svatá v kostele sv. Antonína. R. I. P.
  • V neděli 25. října oslavíme výročí posvěcení kostela sv. Antonína.
  • V neděli dne 25. října v 19h u kostela sv. Klimenta bude zahájena příprava na biřmování – viz FL str. 7.
  • V pondělí 2. listopadu je památka Věrných zemřelých. Mše svaté budou v 7.30, 12 a 18 h u sv. Antonína. V 16h proběhne bohoslužba slova u kříže na hřbitově ve Strojnické ul.
  • Od 28. listopadu začne modlitební štafeta s ikonou Svaté rodiny – více viz FL str. 7.
  • V úterý 1. prosince v 19h se u sv. Klimenta usuteční koncertní provedení rorátů.