Zprávy z FL č. 4/2021

  • Noc kostelů proběhne v pátek 28. května. U sv. Antonína začne mší sv. v 18 hodin, konec bude ve 23 hodin. U sv. Klimenta bude otevřeno od 18 do 22 hodin.
  • Na poutní slavnost sv. Antonína v neděli 13. 6. na mši sv. v 11h přijal pozvání biskup Zdenek Wasserbauer.
  • Příprava na první svaté přijímání bude vždy v pátek od 21. 5. ve 14h u sv. Klimenta. Svátost smíření přijmou děti 11. 6. od 14h u sv. Antonína. První sv. přijímání proběhne v neděli 20. 6. při mši sv. v 11h.
  • V sobotu 18. 9. 2021 se naše farnost připojí k akce Zažít město jinak. Bližší informace budou zde: https://zazitmestojinak.cz/.
  • Farní pouť se uskuteční v sobotu 2. 10. na Sázavu, odpoledne zastavení v Kouřimi (skanzen Molitorov). Cena za dopravu 400,- dospělý, 100,- Kč děti do 15 let.
  • V týdnu od 22. do 28. 8. 2021 pořádá pro děti z naší farnosti spolek IGNISIO letní tábor. Bližší informace zde: https://ignisio.cz/letni-tabor-2021