Zprávy z FL č. 3/2020

 

  • Ve středu 25. března – Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
  • Na Zelený čtvrtek 9. dubna bude v kostele sv. Antonína po obřadech následovat bdění v Getsemanské zahradě – celonoční adorace u Božího hrobu až do ranních chval v 8.30h na Velký pátek. V sakristii je možno se zapsat na modlitební stráž.
  • Ve čtvrtek 16. dubna – po mši sv. pravidelná čtvrteční adorace u sv. Antonína.
  • V sobotu 18. dubna – Pochod pro život. Program a možnost přihlášení viz pochodprozivot.cz.
  • V pondělí 20. dubna cca od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.
  • V pátek 5. června se koná Noc kostelů.