Zprávy z FL č. 2/2020

  • V neděli 16. února při mši sv. v 10h bude udílena svátost pomazání nemocných. Prosíme případné zájemce, aby se pokud možno s předstihem přihlásili v sakristii.
  • Ve čtvrtek 20. února od 18.40h bude u sv. Antonína možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí. Možno přijít ve vyhrazeném čase kdykoli a na jakkoli dlouho.
  • Popeleční středou 26. února začíná postní doba.  Mše sv. bude jako obvykle v 18h u sv. Antonína.
  • V postní pátky vždy v 17.30h se konají pobožnosti křížové cesty. V sakristii je tabulka, kam se mohou jednotlivá společenství i jednotlivci zapsat k jejímu vedení. 20. března půjdeme křížovou cestu s dětmi.
  • Ve čtvrtek 5. března od 19.15h se na faře sejde PRF.
  • V pátek 6. března od 19h proběhne "hloubkový úklid" všech farních místností. Více viz FL str. 6.
  • V pondělí 9. března od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.
  • O nedělích 15. a 29. března od 17h se v kostele sv. Antonína budou konat Postní půlhodinky. Více informací viz FL str. 5.
  • V sobotu 28. března bude u sv. Klimenta postní duchovní obnova. Bližší informace budou včas sděleny.