Zprávy z FL č. 10/2020

 

Kalendář je chudý (a kvůli pandemii nejistý) na osobní setkávání, o to více můžeme být spojeni v modlitbě.

  • Aktuálně jsou bohoslužby: pondělí až sobota v 18h, čtvrtek navíc ve 12h, neděle v 8, 10 a 18h.
  • V sobotu 19. prosince v 7.30 budou v kostele sv. Antonína roráty se zpěvem dětí.
  • Zveme Vás do kostela sv. Antonína k modlitbě růžence za naši farnost, město, rodiny… Modlíme se růženec od pondělí do soboty přede mší svatou tj. od 17.25h a v neděli od 7.25h.
  • Každý třetí čtvrtek je po večerní mši sv., tj. od 19h adorace Nejsvětější svátosti. Délka adorace záleží na vládních epidemiologických opatřeních, za normálních okolností až do 24h.