Zprávy z FL č. 1/2020

  • V úterý 21. ledna od 19h se uskuteční v kostele sv. Klimenta v Kostelní ulici Ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů. Více viz FL str. 7.
  • Ve čtvrtek 6. února od 19.15h bude na faře schůzka PRF.
  • V pondělí 10. února od 18.45h se na faře sejde Společenství živého růžence.
  • Ve čtvrtek 20. února od 18.40h bude u sv. Antonína možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí. Možno přijít ve vyhrazeném čase kdykoli a na jakkoli dlouho.