Zprávy z FL č. 09/2023

 • Ve čtvrtek 23. 11. oslavíme svátek sv. Klementa I., patrona našeho filiálního kostela, poutní slavností v 18:00 v kostele sv. Klimenta. Ten večer mše u sv. Antonína NEBUDE.
 • V neděli 3. 12. na 1. neděli adventní proběhne při všech mších svatých žehnání adventních věnců.
 • V neděli 3. 12. od 17:00 se uskuteční v kostele sv. Antonína 1. adventní půlhodinka.
 • V úterý 5. 12. od 19:30 proběhne v kostele sv. Klimenta koncertní provedení rorátů v podání souboru Ritornello.
 • V sobotu 9. 12. od 10:00 proběhne v kostele sv. Klimenta adventní duchovní obnova.
 • V sobotu 9. 12. odpoledne bude na faře společné pečení pro potřebné.
 • V neděli 10. 12. po mši v 10h u sv. Antonína očekáváme návštěvu sv. Mikuláše.
 • V sobotu 16. 12. v 7:30 se uskuteční „dětské roráty“ v kostele sv. Klimenta.
 • V neděli 17. 12. v 17:00 se uskuteční v kostele sv. Antonína 2. adventní půlhodinka.

Dárcovské tipy:

 • Charita ČR – Humanitární katastrofa v Gaze. Charita vyhlašuje sbírku na pomoc zasaženým civilistům: Sbírkový účet „55660022/0800“; variabilní symbol „164“.
 • APHA: Sbírka na stavbu nové logopedické školy pro děti s vážnou poruchou řeči v Klecanech: Sbírkový účet „8882288822/0800“.
 • Farní účet „1011061807/5500“ – stálým přispěvatelům na provoz se doporučuje forma trvalého platebního příkazu.