Zprávy z FL č. 09/2022

  • 3. neděle adventní, 11. prosince v 17h u sv. Antonína – 2. Adventní půlhodinka, varhanní improvizace Martin Kubát, duchovní slovo P. Pavel Semela.
  • V sobotu 17. prosince v 7.30h u sv. Klimenta – „dětské Roráty“, mše se zpěvem rorátních zpěvů.
  • Ve středu 21. prosince v 19.30h u sv. Antonína – koncertní provedení Rybovy mše, organizuje MČ P7.
  • Hod Boží vánoční 25. prosince v 17h – koncert smíšeného sboru Čeští madrigalisté „Zpívání u jesliček“.
  • Na Hod Boží vánoční 25. prosince a Nový rok 1. ledna nebude večerní adorace u sv. Klimenta.
  • Nový rok – neděle 1. ledna 2023 – obnova manželských slibů při mši sv.
  • Příležitost ke svátosti smíření: v úterý 20. 12. 2022 po mši sv. do 20 hod., od středy 21. 12. 2022 do pátku 23. 12. 2022 15–17.50 hod.