Zprávy z FL č. 08/2022

Ve středu 23. listopadu oslavíme mší sv. v 18 h poutní slavnost u sv. Klimenta, ten den nebude mše u sv. Antonína.

V neděli 27. listopadu v 17h u sv. Antonína – 1. Adventní půlhodinka, varhanní improvizace Miroslav Pšenička, duchovní slovo jáhen Jiří Beran.

V úterý 29. listopadu v 19.30 u sv. Klimenta – Roráty, koncertní provedení, hraje soubor Ritornello.V neděli 4. prosince po mši sv. v 10h přijde sv. Mikuláš.

V neděli 11. prosince v 17h u sv. Antonína – 2. Adventní půlhodinka, varhanní improvizace Martin Kubát, duchovní slovo P. Pavel Semela.

V sobotu 17. prosince v 7.30 u sv. Klimenta – dětské roráty.

Ve středu 21. prosince v 19.30 u sv. Antonína – koncertní provedení Rybovy mše, organizuje MČ P7.