Zprávy z FL č. 08/2021

 

 • V pondělí 22. listopadu od 19h na faře – promítání dokumentárního filmu Život na naší planetě, viz FL str. 7.
 • V úterý 23. listopadu v 18h – poutní slavnost u sv. Klimenta, nebude večerní bohoslužba u sv. Antonína.
 • Středa 24. nebo pátek 26. listopadu v 18.45h u sv. Antonína – knihomolování, blíže FL str. 8.
 • Neděle 28. listopadu u sv. Antonína po mši sv. v 10h – první synodální setkání. Více FL str. 2.
 • Neděle 28. listopadu v 17h u sv. Antonína – 1. adventní půlhodinka. Více FL str. 8.
 • Úterý 30. listopadu v 19h – Roráty v provedení souboru Ritornello, více FL str. 9.
 • Neděle 5. prosince u sv. Antonína po mši sv. v 10h – mikulášská nadílka pro děti.
 • Neděle 12. prosince v 17h u sv. Antonína – 2. adventní půlhodinka.
 • Ve čtvrtek 16. prosince v 19.30h u sv. Antonína – pořádá MČ P7 koncertní provedení Rybovy České mše vánoční.
 • V sobotu 18. prosince v 7.30h u sv. Klimenta – mše sv. se zpěvem Rorátů (účinkují děti), více FL str. 9.
 • V sobotu 25. prosince v 17h u sv. Antonína – Čeští madrigalisté: zpívání u jesliček.
 • Adventní středy 1., 8., 15. a 22. prosince – ranní chvály u sv. Antonína v 7h. Více FL str. 8.
 • Adventní neděle 28. 11., 5., 12. a 19. prosince v 9.05h – u sv. Antonína setkávání ministrantů, viz FL str. 8.
 • Adventní putování do Betléma – od soboty 27. listopadu do pátku 24. prosince. Více FL str. 9.