Zprávy z FL č. 06/2023

  • V neděli 11. června při mši sv. v 10h oslavíme svátek sv. Antonína, celebrovat bude pražský arcibiskup Jan Graubner. Po mši sv. bude agapé před kostelem – přinesené pohoštění vítáno.
  • Ve středu 21. června od 16h budou bohoslužbou slova u sv. Klimenta zakončeny katecheze pro všechny skupiny dětí.
  • V sobotu 16. září se již tradičně zúčastníme akce Zažít město jinak. Více viz FL str. 10.
  • V sobotu 7. října se uskuteční farní pouť do Sepekova, Milevska a Klokot. Přihlašujte se v sakristii do 25. června. Více viz FL str. 9.