Zprávy z FL č. 06/2022

Ve středu 14. září, na svátek Povýšení sv. kříže, bude po mši sv. tichá adorace za mír na Ukrajině.

V sobotu 17. září se naše farnost tradičně zapojí do akce Zažít město jinak. Více viz FL str. 6, 7.

Ve středu 21. září v 15.30h zahájíme bohoslužbou u sv. Klimenta katecheze dětí. Od října skupinky:
1. třída ZŠ středa 14:00 – 14:30 P. Pavel Semela
2. a 3. třída ZŠ středa 14:30 – 15:15 Jiří Beran
4. a 5. třída ZŠ středa 15:15 – 16:00 Jiří Beran
6. – 9. třída ZŠ / stejný věk na gymnáziu středa 16:00 – 16:45 P. Pavel Semela

Od pondělí 3. do pátku 7. října budou po mši sv. cca od v 18.45h Příměstské exercicie. Více o programu ve FL str. 8.

V sobotu 8. října je plánována farní pouť k památníku Vojna Lešetice a na Svatou Horu. Více viz FL str. 9.

V úterý 25. října v 18h oslavíme výročí posvěcení kostela sv. Antonína.

Každý den se přede mší sv. modlíme růženec.

O prvních nedělích v měsíci bude opět po mši sv. v 10h agapé. Prosíme farníky, aby přispěli svými dobrůtkami.