Zprávy z FL č. 05/2023

  • V neděli 14. května 2023 se po všech mších uskuteční volby do Pastorační rady farnosti.
  • V sobotu 27. května od 20h oslavíme u sv. Klimenta svatodušní Vigilii. U sv. Antonína mše sv. nebude, omlouváme se za mylnou informaci ve FL č. 4.
  • V neděli 28. května v 11h bude v kostele sv. Antonína Přednáškodiskuze o manželství v katolické církvi pro páry s jinou citovou orientací. Moderovat bude Petr Vizina. AKCE JE ZRUŠENA.
  • V pátek 2. června se opět uskuteční v našich kostelích Noc kostelů – program viz FL str. 8 a 9.
  • V neděli 4. června na slavnost Nejsvětější Trojice při mši svaté v 10h přijmou děti první sv. přijímání. Po mši sv. bude agapé před kostelem – přinesené pohoštění vítáno.
  • V neděli 11. června při mši sv. v 10h oslavíme svátek sv. Antonína, celebrovat bude pražský arcibiskup Jan Graubner. Po mši sv. bude agapé před kostelem – přinesené pohoštění vítáno.
  • V sobotu 9. září se již tradičně zúčastníme akce Zažít město jinak.
  • V sobotu 7. října se uskuteční farní pouť do Sepekova, Milevska a Klokot. Přihlašujte se v sakristii do 25. června. Více viz FL str. 9.