Zprávy z FL č. 05/2022

V neděli 29. května v 10h bude u sv. Antonína biřmování. Po mši sv. agapé, prosíme farníky, aby přinesli něco upečeného či jiné dobrůtky.

V sobotu 4. června od 20h bude u sv. Klimenta svatodušní Vigilie.

V neděli 5. června Hod Boží svatodušní – po mši sv. v 10h agapé, prosíme farníky, aby přinesli něco upečeného či jiné dobrůtky.

V pátek 10. června se naše kostely zúčastní Noci kostelů. Program u sv. Antonína 18–23h, program u sv. Klimenta (zaměřený více na děti) 18–22h.

V neděli 12. června od 10h v kostele sv. Antonína první sv. přijímání dětí.

V pondělí 13. června v 18h u sv. Antonína – svatoantonínská pouť – po mši sv. agapé – drobné pohoštění z cukrárny Studánka, i farníci však mohou něco přinést.

Ve středu 29. 6. loučení s P. Jiřím Zemanem – po mši sv. v 18h agapé – drobné pohoštění z cukrárny Studánka, i farníci však mohou něco přinést.

V sobotu 18. září – Zažít město jinak. Více viz FL str. 7.

V sobotu 8. října – farní pouť k památníku Vojna Lešetice a na Svatou Horu. Více viz FL str. 7.