Zprávy z FL č. 05/2021

 

První sv. přijímání dětí přijmou děti v neděli 20. 6 při mši sv. o 11h. Dětí je více, i za loňský rok.

Prázdninový pořad bohoslužeb: v neděli v 10 a 18, všední dny v 18 hodin. V červenci a srpnu odpadá též  
mše sv. ve čtvrtek ve 12 hod a nekonají se ani nedělní adorace u sv. Klimenta.

O prázdninách bude otevřený kostel takto: v pracovní dny 12-19, o sobotách a svátcích 17-19, v neděli
od 9 do 11 a od 17 do 19 hodin.

J. Rund informoval o farním táboře od 22. do 28. 8., chybí ještě 10 účastníků – více viz FL str. 8,9.

Akce „Zažít město jinak“ proběhne v sobotu 18. 9. – více viz FL str. 10.

P. Jiří Zeman: „Příměstské exercicie“ bude možné prožít od 6. do 10. září (po – pá) u sv. Antonína, po
večerní mši sv., od 19 hodin. V sobotu 4. 9. po večerní mši poskytne bližší informace, jak budou večery
probíhat – více viz FL str. 9.

J. Beran: farní pouť – přihlašujte se dále, jsou ještě volná místa. (více viz FL str. 9)

Příští setkání PRF se uskuteční ve čtvrtek 2. 9. v 19.15 ve farních místnostech.