Zprávy z FL č. 04/2023

V pátek 12. května od 14h u sv. Antonína bude pro děti první svátost smíření (sv. zpověď).
V neděli 14. května 2023 se po všech mších uskuteční volby do Pastorační rady farnosti.
V sobotu 27. května od 20h oslavíme u sv. Klimenta svatodušní Vigilii. Bude i mše v 18h u sv. Antonína.
V pátek 2. června se opět uskuteční v našich kostelích Noc kostelů.
V neděli 4. června na slavnost Nejsvětější Trojice při mši svaté v 10h přijmou děti první sv. přijímání.
V neděli 11. června při mši sv. v 10h oslavíme svátek sv. Antonína, celebrovat bude pražský arcibiskup Jan Graubner.V pátek 12. května od 14h u sv. Antonína bude pro děti první svátost smíření (sv. zpověď).
  • V neděli 14. května 2023 se po všech mších uskuteční volby do Pastorační rady farnosti. Přehled kandidátů zde. Agapé se bude konat po skončení „desáté“. 
  • Připomínáme, že v pátek 12. 5. 2023 proběhne od 14:00 v kostele sv. Antonína první svátost smíření dětí, které se připravují na první svaté přijímání. (Samotné první svaté přijímání děti proběhne v kostele sv. Antonína v neděli 4. 6. 2023 při desáté mši.)
  • V sobotu 27. května od 20h oslavíme u sv. Klimenta svatodušní Vigilii. Mše v 18h u sv. Antonína NEBUDE.
  • V pátek 2. června se opět uskuteční v našich kostelích Noc kostelů.
  • V neděli 4. června na slavnost Nejsvětější Trojice při mši svaté v 10h přijmou děti první sv. přijímání.
  • V neděli 11. června při mši sv. v 10h oslavíme svátek sv. Antonína, celebrovat bude pražský arcibiskup Jan Graubner.