Zprávy z FL č. 04/2022

 

  • V sobotu 7. května proběhne na Svaté Hoře pouť za kněžská a řeholní povolání.
  • V pátek 13. května od 17.30h zveme na farní pouť do pražské Lorety. Více viz FL str. 9.
  • V neděli 15. května od 17h pořádáme v Muzeu Bedřicha Smetany koncert pro radost. Více viz FL str. 8.
  • V neděli 29. května v 10h bude u sv. Antonína biřmování.
  • V sobotu 4. června od 20h oslavíme u sv. Klimenta svatodušní Vigilii.
  • V pátek 10. června se oba naše kostely zúčastní Noci kostelů.
  • V sobotu 8. října chystáme farní pouť k památníku Vojna Lešetice a na Svatou Horu. Více viz FL str. 9.