Zprávy z FL č. 03/2023

 

  • V úterky 14., 21. a 28. března od 19h bude na faře Postní duchovní obnova – více viz FL str. 8.
  • O nedělích 12. března a 4. dubna v 17h budou v kostele sv. Antonína postní Půlhodinky s hudbou.
  • Do konce března odevzdávejte své návrhy na členy nové Pastorační rady farnosti – více viz FL str. 9.
  • V neděli 23. dubna při mši v 10 hodin bude udělována svátost nemocných, přihlašujte se v sakristii.
  • V neděli 14. května se při všech mších uskuteční volby do Pastorační rady farnosti.
  • V pátek 2. června bude Noc kostelů.
  • V neděli 11. června při mši sv. v 10h oslavíme svátek sv. Antonína, celebrovat bude pražský arcibiskup Jan Graubner.