Zprávy z FL č. 03/2022

 

  • Od Popeleční středy 2. března do Velikonoc – modlitba za sousedy.
  • V postní době se v kostele sv. Antonína modlíme každý pátek od 17.30 pobožnost křížové cesty.
  • O postních nedělích po mši sv. v 8, 10 i 18h – krátká liturgická katecheze.
  • Každou první neděli v měsíci se po mši sv. v 10h bude opět konat agapé před kostelem. Drobné občerstvení vítáno.
  • V sobotu 7. května bude na Svaté Hoře pouť za kněžská a řeholní povolání.
  • V neděli 29. května v 10h bude u sv. Antonína biřmování.
  • V pátek 10. června se oba naše kostely zúčastní Noci kostelů.