Zprávy z FL č. 01/2023

 

  • V pondělí 23. ledna začne na faře Dukelských hrdinů 54 kurz Beta – pro absolventy a přátele kurzů Alfa. Konat se bude každé čtvrté pondělí od 19h do cca 21h. Kontakt: Jiří Hromas, chlapi@svatyantonin.cz
  • V pondělí 13. února od 19.30h se na faře koná setkání synodní skupinky. Skupinka naváže na setkání Společenství živého růžence, které začíná v cca 18.45h. Je tedy možné se zúčastnit jedné nebo obou akcí, podle možností a zájmu, zváni jsou všichni.
  • V neděli 26. února od 17h se v Muzeu Bedřicha Smetany na Novotného lávce 1, Praha 1 koná Koncert pro radost. Více viz FL str. 9