Zprávy z FL č. 7/2020

 

V sobotu 19. září – Zažít město jinak - NEKONÁ SE!
https://zazitmestojinak.cz/locations_/praha/praha-7/strossmayerovo-namesti.

V úterý 29. září od 16h Pouť rodičů a dětí k Roku Bible 2020 do Emauzského kláštera (více FL str. 6)

V sobotu 3. října – farní pouť na Chlumek u Luže (více ve FL str. 1)

V neděli 4. října doprovodí mši sv. v 10h skupina KaPři

V sobotu 24. října vzpomeneme v 16h na P. Michala Ignáce Kimáka u jeho hrobu na Vinohradském hřbitově, poté bude za něj v 18h sloužena mše svatá v kostele sv. Antonína. R.I.P.