Zprávy z FL č. 9/2021

Neděle 12. prosince v 17h u sv. Antonína – 2. adventní půlhodinka.

Neděle 12. prosince v 19h na faře – synodní setkání.

Ve čtvrtek 16. prosince v 19.30h u sv. Antonína – pořádá MČ P7 koncertní provedení Rybovy České mše vánoční.

V sobotu 18. prosince v 7.30h u sv. Klimenta – mše sv. se zpěvem Rorátů (účinkují děti).

V sobotu 25. prosince v 17h u sv. Antonína – Čeští madrigalisté: zpívání u jesliček.

Adventní středy 15. a 22. prosince v 7h – ranní chvály u sv. Antonína.

Adventní neděle 12. a 19. prosince v 9.05h – u sv. Antonína setkávání ministrantů.

Adventní putování do Betléma – od soboty 27. listopadu do pátku 24. prosince.